استیل رمان
دانلود رمان
دانلود رمان رز سیاه pdf از پردیس نیک کام با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان رز سیاه pdf از پردیس نیک کـام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان پردیس نیک کـام مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/جنایی/پلیسی

خلاصه رمان رز سیاه

رز سیاه قسمتی از داستان پر درد دختری از جنس مهر را به قلم مـی‌کشـد.

تا ثابت کند قلب‌های مهربان نیز مـی‌تـوانند از درد سیاه و پر از نفرت شوند.

رز دختری از خانواده مشـهور که با گره خـوردن به گذشتـه شوم پدر و مادرش

اتفاقات تازه‌ای را تجربه مـی‌کند…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان رابطه پوشالی پردیس نیک کـام

قسمت اول رمان رز سیاه

دستی به موهام کشیـدم و دوباره خـودمو تـوی آیینه نگـاه کردم.

همه چی مرتب بود دستی به دامنم کشیـدم و از آیینه دل کندم. از اتاق

خارج شـدم دیرم شـده بود. پا تند کردم و از پله ها پایین رفتم و وارد

سالن غذا خـوری شـدم نگـاهی به ساعتم انداختم و بلند سالم کردم. ۱۰:۸

مامان- سالم به روی ماهت دخترم بیا بشین صبحانتـو بخـور که دیرت

به روی مامان لبخند زدم و پشت مـیز نشستم و درجوابش گفتم:

-راستشو بخـوایین دیرم شـده

بابا با لحن ارومـی گفت:

-چشمسرمو که بلند کردم با نهال چشم تـو چشم شـدم

چشمکی از روی شیطنت زد و. با لبخند جوابش رو دادم .

مامان-رکسانا بیـدار نشـده?

کمـی از آب پرتقالم رو خـوردم و شانه ایی باال انداختم.

دانیال- صبحانتـو بخـور مامان جان. رکسانا همـیشـه بی نظمه!

با چشمای ریز شـده دانیال رو نگـاه کردم و لیوانم رو روی مـیز گذاشتم.

باز هم بحث همـیشگی نمـیـدونم کی مـیخـواستن به این کدورت پایان بدن.

رکسانا سالم ارومـی داد و پشت مـیـد نشست

مثله همـیشـه شیک عطر خـوشبوش مشامم رو پر کرد اسمش رو زیر

لب زمزمه کردم ویکتـوریا

رکسانا همـیشـه از این عطر استفاده مـیکرد بوی خـوبی داشت.

اروم از جام بلند شـدم و به سمت بابا رفتم گونشو بوسیـدم و…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان یک نفر همیشه پیش تو میمونه pdf از B.H.R با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان یک نفر همـیشـه پیش تـو مـیمونه pdf از B.H.R با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان B.H.R مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

تقدیر قلمش را به دست گرفت و داستانی را با یک پسر و دختر شروع کرد که بنا به دلایلی، با هم زندگی مـی‌کنند. شایـد یک مسئولیت، یک اجبار، یک پیمان و یا یک حس تنهایی، زندگی این دو را به هم متصل کرده باشـد. با این وجود، آیا پایان این داستان نیز به عشق ختم مـی‌شود؟! یا شخصیت‌ها عاشق کس دیگری مـی‌شوند؟! و یا…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان لام مثل لجبازی pdf از roshanaaa با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لام مثل لجبازی pdf از roshanaaa با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان roshanaaa مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه

خلاصه رمان لام مثل لجبازی

نفس دختری شیطون زبون دراز هست که با پسر عموش که ساکن اصفهان هست سرلج داره!…

داستان از جایی شروع مـیشـه که آرشام برای ادامه تحصیل از اصفهان به تـهران مـیاد و پدر نفس

به اون اجازه نمـیـده که آرشام خـوابگـاه بره! این مـیشـه که آرشام وارد خـونه نفس مـیشـه و این ……

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان لجبازی با عشق

قسمت اول رمان لام مثل لجبازی

با دهن باز به مامان نگـاه کردم مامان با دیـدنم با حرص گفت:

هان؟…چتـه ماتم گرفتی؟ پسرعموتـه غریبه که نیست!

قبل از اینکه جلوی دهنم رو بگیرم داد زدم:

آرش ام!

مامان کـالفه تر شـد و گفت:

بله آرشام یه بار دیگـه بگم؟

اگـه زحمتی نیست!

آرشام پسرعموی تـو برای ادامه تحصیل از اصفهان مـیخـواد بیاد تـهران…باباتم بهش اجازه نداد بره خـوابگـاه واسه

همـینم مـیاد اینجا!

هرچی مامان مـیگفت رو با حرکـاتای لبم تکرار مـیکردم تا شایـد تـوی مغز پوکم بره ولی آخرسرگفتم:

آرشام که خبرش لیسانس داره!

مامان خدانکنه ای زیرلب گفت و یهو بهم خیره شـد و گفت:

من نمـیـدونم تـو به کی رفتی انقد خنگی!

بیا…اینم از مادرمون ینی من کم کم دارم به این نتیجه مـیرسم از تـو جوب پیـدا شـدم!با اعتراض گفتم

مامان

خب راست مـیگم مـیخـواد واسه فوق لیسانسش بیاد تـهران…

ینی دوسال اینجا پالسه؟!

مامان درحالی که سعی مـیکرد لبخند نزنه گفت:

چه عجب خـوبه مـیـدونی فوق لیسانس دو ساله!

با این حرفش نویـد از خنده پهن زمـین شـد…روبه نویـد گفتم:

زهرمار…به خـودت بخند!

با این حرفم خفه خـون نگرفت که هیچ تازه خندشم بیشتر شـد! شیطونه مـیگـه یه نر و ماده بیام واسش!…

مامان فنجون چاییش رو سر کشیـد و گفت من نمـیـدونم تا یه هفتـه دیگـه..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان سرمشق دلدادگی pdf از الهه احمدی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان سرمشق دلدادگی pdf از الهه احمدی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهه احمدی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان سرمشق دلدادگی

داستان دختری که بعد چند سال زندگی در خارج کشور به ایران برمـیگرده و متـهم به کشتن شوهرش مـیشـه!

 به اجبار پدر و بردارش بچشو سقط مـیکنه و …..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان گرگ خان

قسمت اول رمان سرمشق دلدادگی

انگـار بعد از این همه سال وقت برگشتن رسیـده

بود.زمان هیچ چیزی را حل نکرد و فقط و فقط من را

بیشتر در گنداب فرو برده بود اعصابم بیش از اندازه

متشنج بود و این برای منی که تحت درمان بودم

خـوب نبود..شش ساعت پرواز واقعا عصبی و کسلم

کرده بود از مهماندار تقاضای درینک مـی

کنم…..لیوان ویسکی را از مهماندار مـی گیرم و تشکر

مـی کنم…..از بچگی عاشق مهماندار ها بودم لباس و

طرز برخـوردشون برایم جذاب بود..بعد از ده سال که

در لندن زندگی کردم الان برای دیـدن خانواده ای که

نمـی شـد اسمش را گذاشت خانواده برمـیگشتم

هیراد بهم خبر داده که مامان بخاطر ندیـدنم

دچار افسردگی شـدیـد شـده.هه چه جالب منم

افسردگی داشتم، ناراحتی اعصاب دارم، اضطراب و

وسواس دارم و مشت مشت قرص مـی

خـورم.ویسکی را تا تـه سر کشیـدم و لیوان را روی

مـیز جلویم گذاشتم و سرم را به پشتی راحت صندلی

وی آی پی هواپیما تکیه دادم و چشم بندم را زدم و

سعی کردم که بخـوابم.خـواب که نه کمـی ریلکس کنم

قبل از رسیـدن طوفان.واقعا که دیـدن خانواده ام مثل…

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان عذاب دوست داشتن pdf از شقایق.لام با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عذاب دوست داشتن pdf از شقایق.لام با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان شقایق.لام مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

نه فقط عشقت ،
تـو خـودت هم “ممنوعه “بودي !
ماندنت ،
خـواستنت ،
داشتنت ،
همه و همه “ممنوعه” بودند !
“شيرين “من بودم ،
گفتـه بودي “فرهاد”مي شوي ،
تيشـه به دست مي گيري ،
“بيستـون “مي شكافي ،
گفتـه بودي…
و “فقط “گفتـه بودي …!
و من در گير و دار گفتن هايت بود ، كه فهميدم “فرهاد ” تـو نبودي ، ديگري بود !
آرامشِ تـو از جنس “عذاب ” بود و عذابِ او ، از جنس ” دوست داشتن “

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان تتو (کنیز خان) pdf از نگار_ب با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان تتـو (کنیز خان) pdf از نگـار_ب با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

          نویسنده این رمان نگـار_ب مـیباشـد

        موضوع رمان: عاشقانه

     خلاصه رمان تتـو (کنیز خان)

آنالی کنیز خان!

تـوسط آتاش خان خریـده مـیشـه و وقتی وارد عمارتش مـی‌شـه، اتفاق های مهیجی مـی افتـه…

قـیمت این رمان (نسخه اصلی) ۱۵ هزار تـومان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان نجابت من ، بهانه ی تو pdf از سارا 76 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نجابت من ، بهانه ی تـو pdf از سارا ۷۶ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا ۷۶ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

جلوتر مـیکشمش!
محکم ترش مـیکنم!
این یک تکه پارچه را…
روسری ام را مـیگویم!
حجابم را…
همان که انگشت رویش گذاشتی!
همان که به خاطرش رفتی!
بهانه ات را مـیگویم…
رفتی…
بهانه ات اما هنوز هست!
رفتی!
بی تـوجه به حرف مردم!
وتـو باز مـیگردی…!
ومهم نیست مردم چه مـیگویند!
مردم بایـد همـیشـه حرفی برای گفتن داشتـه باشند! …

پایان بسیار خـوش و جالب

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان همسر مغرور من pdf از zr2014 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همسر مغرور من pdf از zr2014 با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان zr2014 مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

وقتی که رسیـدی که شکستـه بودم از همه ی آدما خستـه بودم وقتی که رسیـدی که نبود امـیـدی اما تـو مثل معجزه رسیـدی وقتی که رسیـدی که شکستـه بودم از همه ی ادما خستـه بودم بعد یه عالم اشک و بغض و فریاد خدا تـو رو برای من فرستاد خـوب مـی دونم جای تـو رو زمـین نیست خیلیه حرف تـو فقط همـین نیست…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان ارباب زاده مغرور من pdf از الهه آتش با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ارباب زاده مغرور من pdf از الهه آتش با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان الهه آتش مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

اربابی از تبار سیاهی، قدرت  و خشونت دختر ارباب دختری از جنس  سکوت،آرامش،پاک،ساده و عاشق خدمتکـار ارباب پسری از جنس سنگ و انتقام اما مهربون حالا این دختر قصه عاشق پسر قصه مون مـیشـه و زمانی که ارباب متـوجه مـیشـه حالا چی در انتظار این دو نفر است…..: یسنا یسنا بیا ،دوباره رحیم افتاده به جون یکی تـو رو خدا بیاحالا این دختر قصه عاشق پسر قصه مون مـیشـه و زمانی که ارباب متـوجه مـیشـه حالا چی در انتظار این دو نفر است…

پیشنهاد مـیکنم حتما دانلودش کنین

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان پریا برای سادگیت pdf از ندا بشر دوست با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پریا برای سادگیت pdf از ندا بشر دوست با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ندا بشر دوست مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پریا برای سادگیت

قصه ی زندگی پریا دختری با شخصیتی وابستـه و خجالتی و آغاز آشنایی او با امـیر

پسری خـود ساختـه و مقتدر که با ازدواج آنها بخاطر عشق به سادگی های او داستان آغاز مـیشود و

حالا که ۶ ماه از ترک امـیر بعد از ۴ سال و نیم زندگی مشترک روایت مرور خاطرات

لحظه به لحظه افکـار و اشتباهات پی در پی او در زندگی با وجود عشق شـدیـد

این دو و تفاهم و درک متقابل نسبت به هم که چگونه به سوء تفاهم و نفرت از یکدیگر انجامـیـد

در این بین زندگی پریا با زندگی پیرمرد همسایه و آشنایی با خاطرات بسیار تلخ او عوض مـیشود و

به جنبه دیگری از زندگی پی مـیبرد آیا او موفق مـیشود نظر امـیر را برگرداند؟! کتاب زیبائیست خـواندنش را تـوصیه مـی کنم.

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شوکران هوس مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان پریا برای سادگیت

بعدم یه دل سیر بغلش کردمنه دیگـه بدون شما دوتا

هرگزززخب دیگـه دلی حاال بدونه ما مـیری مسافرت اره؟؟

دالرام بلند شـد و لباساشو عوض کرد منم عوض کردم

یه شلواره جین خاکستری با تی شرت خاکستری موهامم دورم باز گذاشتم

بعدم مارال اومدو یه نیم ساعتی تـو اتاق با هم سه تایی حرف زدیم

-چشم حنا جونم االن مـیااایمبچه ها بیایـد کمک کنیـد ناهارو بکشیم

واااای اخ جوون فسنجون .

شروع کردیم به چیـدن مـیزو دایی محمد و عمو فریـد )شوهرخالم(هم رسیـدن

ناهارو با شوخیا و مسخره بازیه مانی و مارال خـوردیم مثه قدیما

همون موقع ها که هممون تـو این خـونه جمع مـیشـدیم

دلم تنگ شـده بود واسه این روزایه خـوووب

-بچه ها برنامه فرداتـون چیه

-هیچی تـو برنامه ای داری

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

موضوعات
درباره سایت
بهترین سایت دانلود رمان بدون شک و تردید دوستان گلم
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " استیل رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.