برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان گوشواره pdf از نسرین جمال پور مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان نسرین جمال پور مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان گوشواره

مهسان دختری نازپرورده که بایـد بجنگد و عشق را در کوچه پس کوچه های تـهمت ها و

بی اعتمادی ها پیـدا کند عشق زیباست اما تا زمانی که دنیا نخـواهد تاوان دل شکستن‌ها را

به بدترین شکل از تـو بگیرد

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شاه مهره رانا

قسمت اول رمان گوشواره

تلفن را محکم روی دستگـاه مـی کوبم و از مـیز فاصله مـی گیرم سومـین بار است

که پی در پی شماره همراهش را م ی گیرم و پاسخگو نیست شماره اتاقش هم

بیوقفه اشغال است تصمـیم مـی گیرم به اتاقش بروم و از حالش، آگـاه شوم

سارا زینعلی سر راهم سبز مـی شود

چایی آوردم برات مهسان

با نشاندن اخمـی غلی ظ بر صورتم، وادارش مـی کنم حرفش را اصالح کند

خانوم مـیرعلی، چا ی آوردم

نمـیخـورم

از مقابلش رد مـی شوم و با تقه ای کوتاه، درِ اتاق ژینا را به صدا درمـی آورم

شیخی، منشی نسبتا فضولش، گوشی تلفن را از گوشش کم ی دور مـی کند و از

جا برمـی خیزد

با صدایی بم و خشن، مـیگویـد:

کـاری داشتی مهسان؟

پاسخش را نمـی دهم گذر ثانیه ها که به پنج مـی رسد، صبر بیشتر را جایز

نمـیـدانم و در را به سرعت باز مـی کنم شیخی به سمتم پا تند مـیکند؛ اما قبلاز

این که به من برسد، مـیان اتاق بزرگِ تنها دختر رئیس شرکت، خشک

مـیشوم و از دیـدن تصویری که مقابل چشمانم قد کشیـده است، کم مانده پس

بیفتم

شیخی پشت سرم ج یغ مـی کشـد و طولی نمـی کشـد که همهی پرسنل شرکت

مـیان اتاق ژینا جمع مـیشوند خانم ها ج یغ مـی کشند و آقایان با وحشت و غم،

به تن نیمه جان ژین…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان