برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان لمس یک رویا pdf از نازنین آریایی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان نازنین آریایی مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/جدیـد

خلاصه رمان لمس یک رویا

داستان درباره ی دختریست به نام گیلدا که تـو یه شب دزدیـده مـیشـه و

اتفاقاتی که در این بین واسش مـیفتـه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان نفوذی عاشق

قسمت اول رمان لمس یک رویا

باز هم یه روز زیبای آفتابی ، باز هم این تاللؤی زرین ، باز هم شروعی دیگر و باز هم یه تکرار زجرآور. گـاهی فکر

مـی کنم چرا بسیاری از ما محکومـیم به این تکرار بی پایان ؟ چرا ؟ نمـی فهمم چرا گـاهی در آرزوی مرگی و هیچ

دستی تـو را به سوی این آرامشبخش همـیشگی سوق نمـی ده و گـاهی در حسرت لحظه ای زندگی هستی و بی هیچ

 

دلیل محکومـی به مرگ.
بستـه خانوم خانوما پا شو دیر شـد این حرف های شاعرانه نه واست نون مـیشـه و نه آب. باز این صدای خستـه درون

ذهنم لحظه ای منو به حال خـودم رها نمـی کنه .

– مادربزرگ تـو رو خدا فقط چند ساعت تنهام بزار مـی خـوام با خـودم خلوت کنم !

ده دقـیقه به هشتـه ، وای خدا یه بار دیگـه بایـد قـیافه ی بدترکیب و زمخت این گوهری رو تحمل کنم و هزار تا

نصیحت بشنوم اونم فقط واسه ۰۱ دقـیقه دیر رسیـدن!

صدا: همش تقصیر خـودتـه از بس بهت مـی گم این کوفتی رو هر شب هرشب تـو حلقت نریز تا صبح مثل آدم بری

شرکت باز کـار خـودتـو مـی کنی آخرشم یه شب مست و پاتیل مـی ری اونور تا هم خـودت غصه زنده بودنت رونخـوری

هم من !

– بسه دیگـه خفه شو بزار لباس بپوشم دیرم شـد آرایش هم که پیشکش خـودت ، از بس مثل مـیت ها رفتم سر کـار،

کم کم داره باورم مـی شـه که یه سال از مرگم مـی گذره باز…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان