استیل رمان
دانلود رمان
دانلود آهنگ عروس آرزوهام با کیفیت بالای 320 و لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود آهنگ عروس آرزوهام از پویا با کیفیت بالای ۳۲۰ و لینک مستقـیم

پخش اختصاصی از سایت استیل رمان

این آهنگ بسیار غمـگین و خاص و کمـیاب

متن ترانه:

ای عروس آرزوهام همدم امروز و فردام دلم با یه دنیا عشق تقدیم تـو باد

تقدیم تـو باد تقدیم تـو باد به عشق خـود رسیـدم دمـیـد صبح سپیـدم

مـیون همه گلها گل عشقتـو چیـدم الهی که عزیزم یه روز بی تـو نباشم

بمون با من همـیشـه که ممنون خدا شم که ممنون خدا شم

عشق به جان بخشی آفتابه جلوه ی مهتاب حریر خـوابه

به عاشقان هدیه ی آسمانی به عارفان طعم کهنه شرابه

***دانلود آهنگ عروس آرزوهام از پویا***

عشق به جان بخشی آفتابه جلوه ی مهتاب حریر خـوابه

به عاشقان هدیه ی آسمانی به عارفان طعم کهنه شرابه

عالم و آدم همه محتاج عشق زندگی بی عشق رنج و عذابه

ای عروس آرزوهام همدم امروز و فردام دلم با یه دنیا عشق تقدیم تـو باد

تقدیم تـو بادتقدیم تـو باد به عشق خـود رسیـدم دمـیـد صبح سپیـدم

مـیون همه گلها گل عشقتـو چیـدم الهی که عزیزم یه روز بی تـو نباشم

***دانلود آهنگ عروس آرزوهام از پویا***

بمون با من همـیشـه که ممنون خدا شم که ممنون خدا شم

دریا دریا مرواریـد خـواب مـی بینم همه ی دنیا رو مهتاب مـی بینم

منی که تشنه ی یک قطره بودم حالا اقـیانوسی از آب مـی بینم

دریا دریا مرواریـد خـواب مـی بینم همه ی دنیا رو مهتاب مـی بینم

منی که تشنه ی یک قطره بودم حالا اقـیانوسی از آب مـی بینم

ای عروس آرزوهام همدم امروز و فردام دلم با یه دنیا عشق تقدیم تـو باد

تقدیم تـو باد تقدیم تـو باد به عشق خـود رسیـدم دمـیـد صبح سپیـدم

مـیون همه گلها گل عشقتـو چیـدم الهی که عزیزم یه روز بی تـو نباشم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان بن بست pdf از beste و منا معیری با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بن بست pdf از beste و منا معیری با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان beste و منا معیری مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه 

خلاصه رمان:

آدم های دنیا خاکستری اند… نه سفیـد نه سیاه…
خـوب هایی که زیر پوستشون خـوب نیست و آدمهایی که همه بد مـیبیننشون و اما درونشون آینه است
بن بست… بن بست نیست… یه راهه به جایی که سرنوشت تـو رو مـیبره… یه مسیر پر از سنگلاخ…
بن بست یه کوچه نیست… تـه قلب آدمهاست…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان مهتاب pdf از samane_taromi با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مهتاب pdf از samane_taromi با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان samane_taromi مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان مهتاب

این داستان اگـه به دقت بهش نگـاه کنیم وبخـونیم متـوجه واقـیعت اون مـیشیم .دخالت ها و

اختالاف بین خانوادها باعث جدایی چند نفر شـده موضوع این داستان درباره ی دختری زیبا

وبا استعدادی هستش که از چند سال قبل متـوجه علاقه خـودش به پسر همسایه مـیشـه اما…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین کـابوس نامشروع ارباب مسیحه زادخـو

قسمت اول رمان مهتاب

ﺧﻮاﺳﺘﻢ از ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰ ﺻﺪام ﮐﺮد وﮔﻔﺖ :ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﻣﺎدر ﺑﺬار از زﯾﺮ ﻗﺮآن ردت ﮐﻨﻢ

از زﯾﺮ ﻗﺮآن رد ﺷﺪم وﻋﺰﯾﺰ وﺑﻮﺳﯿﺪم واوﻣﺪم ﺑﯿﺮون .ﺧﻮاﺳﺘﻢ از در ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺮم ﺑﯿﺮون ﮐﻪ اون ور ﺗﺮ

دﯾﺪم ﻣﺎﺷﯿﻦ وﺳﻂ ﮐﻮﭼﻪ اﺳﺖ وﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﺟﻮره ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ از ﮐﻨﺎره ﻫﺎي ﻣﺎﺷﯿﻦ رد ﺑﺸﻢ اون ور

رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮدم ﮐﻪ دﯾﺪم ﭘﺴﺮه ﻓﺮﺧﻨﺪه ﺧﺎﻧﻢ ﺗﻮ ﺣﯿﺎت ﻓﻬﻤﯿﺪم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮاي اوﻧﻪ .ﻋﻠﯽ ﭘﺴﺮ

ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﻣﻦ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﺑﻬﺶ ﯾﻪ ﺣﺲ ﻫﺎﯾﯽ دارم ﭘﺴﺮ ﻣﻮدب و

ﺳﺮ ﺑﻪ زﯾﺮي ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ :ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ؟ ﺑﺮﮔﺸﺖ وﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﺮد :ﺑﻠﻪ -ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﺘﻮن رو ﺑﺮدارﯾﺪ

ﻣﯿﺨﻮام ﺑﺮم ﺑﯿﺮون اﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻢ رد ﺑﺸﻢ -ﺑﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ رو ﺑﺮداﺷﺖ وﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ

اﺗﻮﺑﻮس رﻓﺘﻢ ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ دﯾﺮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺳﺮﯾﻊ وارد آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺷﺪم ﺧﺎﻧﻢ رﺳﻮﻟﯽ ﺳﺮﯾﻊ رﻓﺘﻢ

ﮐﻼس A ﮔﻔﺖ :ﭘﺮﯾﺎ ﺟﺎن ﺑﺮو ﮐﻼس ﺑﺮاي روز اول ﮐﻼس ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻮد وﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ

ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ ﮐﻼس ﮐﻪ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﺗﺎ ﯾﻪ ﻟﯿﻮان ﭼﺎﯾﯽ ﺑﺨﻮرم ﮐﻼس ﺑﻌﺪﯾﻢ

ﯾﻪ رﺑﻊ دﯾﮕﻪ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﺪ دﯾﮕﻪ اون اﺳﺘﺮس اوﻟﯿﻪ رو ﻧﺪاﺷﺘﻢ وراﺣﺖ درس دادم .ﭼﻪ

ﺷﻐﻞ ﺧﻮﺑﯿﻪ ﻣﻌﻠﻤﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ ازم ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﻧﺪ وﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﺟﻮاب ﺑﺪم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﯿﺸﺪم

،ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل روز اوﻟﻢ ﺑﻮد وﯾﻪ ذوق ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻼﺳﻢ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان فرشته زمینی pdf از زینت عزتی نژاد با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فرشتـه زمـینی pdf از زینت عزتی نژاد با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زینت عزتی نژاد مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان فرشتـه زمـینی

درباره ی یه زوجه عاشقه که بعد از چند سال زنه داستان دچاره بیماریه روانی مـیشـه و…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان کـاتالپسی زینت عزتی نژاد

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان عشق ممنوعه pdf از زهرا قلنده با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق ممنوعه pdf از زهرا قلنده با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان زهرا قلنده مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان عشق ممنوعه

این رمان در مورد پسری به اسم سپهراد که بعد ۸سال به ایران برمـی گرده

از وقتی برگشتـه خاطر خـواهای زیادی داشتـه اما به هیچ‌کدوم تـوجهی نمـیکنه

اما یه روز تـو مهمونی عروسی بی نهایت جذب خـواهرش رزا مـیشـه که

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عمارت ارباب زهرا قلنده

قسمت اول رمان عشق ممنوعه

ساک مسافرتی مشکیمو برداشتمو همراه هانی راه افتادم واقعا خستـه شـده بودم و دلم خـواب

مـیخـواست با بیخیالی گفتم: هانی به مرگ تـو نرسیـده ب خـونه خـواب هفت پادشاه رو مـیبینم!

با خنده گفت: با این استقبال شور انگیز عمرا تا اخرشب وقت خـواب داشتـه باشی چه جمعیتی!

ماشالاه

سر چرخـوندم: کو؟؟

به پایین اشاره کرد: اوناهاشن مـگـه اونا خانوادت نیستن؟؟

راست مـیگفت کل اعضای خانوادم با عمه و عمو و خاله با بچه هاشون اونقد از دیـدنشون به وجد

اومده بودم که همه ی خستگیم در رفت با شوق براشون دست تکون دادم و اونام متقابال!! خانواده ی

هانیم اومده بودن استقبال هانی بعده ۱۵ سال و من بعده ۸ سال داشتیم خانواده هامونو مـیـدیـدیم دلم

برای تک تکشون تنگ شـده بود مخصوصا رزا کوچولوی شیطونم!! تا از پله برقـی رفتیم پایین و از

اون فضا عبور کردیم قد ده سال گذشت برام هانی رفت به طرف پدر و مادرش و منم پر کشیـدم ب

سمت خانوادم اول از همه یه دختر کوچولوی چشم زمردی فوق العاده خـوشگل دویـد به طرفم که

کسی نبود جز خـواهر کوچولوم رزا!! ساکمو رها کردم و محکم به اغوش کشیـدمش دست انداختـه بود

دور گردنم و سفت بهم چسپیـده بود

_رزا کوچولوی من؟؟

با خنده صورتمو بوسیـد: داداشی دلم واست یه ذره شـده بودددددددد!!

خندیـدم: عزیزدلم چقد بزرگ شـدی خانمـی…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان طرد شده تنها pdf از آگرین صدیقی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان طرد شـده تنها pdf از آگرین صدیقـی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان آگرین صدیقـی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان طرد شـده تنها

دختری از تبار طردشـدگـان، دختری طرد شـده،طردشـده ای تنها، طردشـده از همه کس،مادر،پدر،زندگی،دنیا

دختری که با همه مشکلات زندگیش مـیجنگـه تا به چیزی که مـیخـواد دست پیـدا کنه…

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان فرقه سیاه

قسمت اول رمان طرد شـده تنها

مهري:پاشو نازگل پاشو تن لشتـو تکون بده مـگـه نميخـواي گمشي بري سرکـارت هاااا؟

دميگم پاشو مفت خـور.

چشامو باز کردم به ساعت نگـاه کردم۶::۵دقيقه بود ، از اينکه مهري اين ساعت بيدار بود

تعجب کردم پاشـدم و دست و صورتمو شستم .

مانتـو مشکي که رنگ و روش رفتـه بود و نزديک سه سالي بود که داشتمش تنم کردم شلوار

پارچه اي مشکي، مقنعه مشکي،ديگـه از رنگ مشکي متنفر بودم.

چادر قديميمو که از بس کهنه شـده بود به قرمزي ميزدو روسرم مرتب کردم و از خـونه زدم

بيرون، بايد ساعت هشت ميرسيدم سر کـار و از صدقه سري مهري يک ساعت زود تر از

خـونه زده بودم بيرون براي همين تصميم گرفتم يخـورده از راهو پياده برم و يک مقدارشم با

تاکسي ،اينجوري پول کمتري هم خرج ميشـد…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان ماهی سفید pdf از sherry.si با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان ماهی سفیـد pdf از sherry.si با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF

  نویسنده این رمان sherry.si مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان ماهی سفیـد

داستان در مورد دختری به اسم نیلگونه که با مادر و مادر بزرگش زندگی معمولی داره تا

اینکه همراه دوست صمـیمـیش آرام، وارد دانشگـاه هنر مـیشن.با ورود به دانشگـاه آدمای

جدیـدی رو ملاقات مـیکنن که از طرفشون پیشنهاد کـار تـوی یه کـافه بهشون داده مـیشـه.

کـافه پلاک چهار یه کـافه شلوغ و پر ماجراست که آدمایی که اونجا کـار مـیکنن درگیر

اتفاقاتی که اونجا افتاده مـیشن و سرنوشتشون بهم گره مـیخـوره.نیلگون دختر آروم و

ساکتیه که خیلی سخت با آدما ارتباط برقرار مـیکنه و پشیمون شـده که این کـارو

قبول کرده.تصمـیم مـیگیره برگرده به زندگی عادی خـودش که با اومدن اون آدم و

اتفاقـی که براش مـی افتـه راه برگشتی نداره..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان شیرینی گناه

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان مبارزان عشق pdf از هکر قلب و فاطمه عبدالهی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مبارزان عشق pdf از هکر قلب و فاطمه عبدالهی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان هکر قلب و فاطمه عبدالهی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

هفت خان رستمـی تکرار شـده در کتابی جادویی و قانونی برای منع احساسی حتمـی پسرکی مجازات شـده برای عشق. حالا این پسرک برای عشقش مبارزه مـی‌کند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان همه هستی من پی دی اف.Sun daughter با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان همه هستی من پی دی اف.Sun daughter با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Sun daughter مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

زندگی یعنی من،
زندگی یعنی تـو،
زندگی یعنی ما ، و یکی گشتن با همه ی آنچه که هست ،
مثل دریا با رود،مثل آتش با دود،
و خدا را دیـدن ، واز او پرسیـدن…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان فقط مال من باش pdf از الناز امیرپارسیان با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فقط مال من باش pdf از الناز امـیرپارسیان با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان الناز امـیرپارسیان مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/خیانتی

خلاصه رمان فقط مال من باش

هم صدا با بارون گریه مـی کردم بارون با شـدت مـیباریـد و به ق*** زخمـیم مـی تازیـد

از به یاد اوردن اون لحظه شـدت گریه ام بیشتر مـی شـد

کیان نامزد رسمـیه من تـو *ه هاش با یه دختره هرزه غرق شـده بود

با لذت دختره رو تـو بغلش گرفتـه بود و اونو نخـواستم خـوشیاشو خراب کنم ..

.ولی طاقت نیاوردم و رفتم جلو اینقدر مست بود که حتی منو نشناخت ..

رمان پیشنهادی:دانلود رمان زخم پاییز معصومه آبی 

قسمت اول رمان فقط مال من باش

. و از روي هوس نگـاهي بهم انداخت ديگـه نتـونستم خـودمو کنترل کنم .يه کشيده ي

محکم بهش زدم که حس کردم دستمم همراه اون کشيده از بدنم جدا شـد . تازه منو ديد

اومد جلو که تـوضيح بده ولي ديگـه چيو؟! اشکـام فرصت ندادن باسرعت از اون مهمونيه

کوفتي اومدم بيرون دختره رو ول کرد و اومد دنبالم صدام ميکرد و من بي تـوجه به اون هق هق

مي کردمو ميدويدم حالم افتضاح بود چيزيو جلو چشام نميديدم اومدم با سرعت

از بزرگراه رد شم که دو تا دست قوي منو به عقب کشوند صداي بوق ماشيــــــــــــــــن ..

. واي خداي من يه ماشين با سرعت نزديک بود باهام تصادف کنه و اگر اون پسر جوون منو به

موقع عقب نميکشيد به خـودم اومدم ديدم کيان داره بهم نزديک ميشـه همون موقع خـواستم

شروع کنم به دويدن که پسره دستمو گرفت و منو به سمت ماشينش کشوند . نميدونم

چرا اينقدر بي فکر شـده بودم ولي براي فرار از دست اون کثافت سوار شـدم با سرعت

ازش دور شـديم نفهميدم کي خـواب رفتم که بعد با نوازش يکي از خـواب پريدم

اول انگـار هيچي…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

موضوعات
درباره سایت
بهترین سایت دانلود رمان بدون شک و تردید دوستان گلم
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " استیل رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.