خرید بازی کامپیوتر 735 ميليارد دلار، درآمد نفتي در 30 سال گذشته

سرمايه، رضا غيبي: بررسي درآمد حاصل از فروش نفت خام نشان مي‌دهد متوسط درآمد سالانه دوره دولت احمدي نژاد 5/2 برابر متوسط درآمد سالانه دوره خاتمي، 2/4 برابر دوره هاشمي، 8/4 برابر دوره موسوي و پنج برابر دوره 9 ساله پهلوي بوده است.

به نوشته «سرمايه»، متوسط درآمد حاصل از فروش نفت خام ايران در چهار سال گذشته44/64 ميليارد دلار بوده که اين رقم در دوره هشت ساله اصلاحات 71/25 ميليارد دلار، در دوره هشت ساله سازندگي 44/15 ميليارد دلار، در دوره بعد از انقلاب سال 57 و هشت سال نخست وزيري موسوي 27/13 ميليارد دلار و در 9 سال پاياني حکومت محمدرضا پهلوي 76/12 ميليارد دلار بوده است. پس از وقايع سال 57 و تصميم دولت موقت براي کاهش توليد نفت خام، توليد نفت با بيش از 50 درصد کاهش به 3/2 ميليون بشکه در روز رسيد. با کاهش توليد نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت نيز کاهش پيدا کرد.

پس از کاهش توليد نفت خام در سال‌هاي اول انقلاب، سطح توليد هيچ گاه به شش ميليون بشکه در روز نرسيد و به آن دوران بازنگشت ولي با افزايش بهاي نفت خام درآمد حاصل از صادرات نفت افزايش پيدا کرد. درآمد حاصل از صادرات نفت خام بعد از انقلاب 57 و تا پايان دوره نخست وزيري ميرحسين موسوي 146 ميليارد دلار بوده است. در هشت سال رياست جمهوري هاشمي و دوران سازندگي درآمد حاصل از فروش نفت خام کشور به 5/123 ميليارد دلار رسيد. با افزايش نسبي توليد نفت و بهاي آن درآمد حاصل از صادرات نفت در دوره اصلاحات و رياست جمهوري خاتمي رشد قابل توجهي داشت و در هشت سال 84- 77 بالغ بر 7/205 ميليارد دلار شد.

درآمد دولت نهم 35 درصد کل درآمد 30 سال اخير
درآمد حاصل از فروش نفت خام در دولت نهم بالغ بر 258 ميليارد دلار بوده که 35 درصد کل درآمد 735 ميليارد دلاري بعد از وقايع سال 57 را شامل مي‌شود. همچنين اين ميزان درآمد دولت نهم، 30 درصد کل درآمد حاصل از فروش نفت در 40 سال گذشته را شامل مي‌شود. اگر درآمد نفت را به تفکيک دولت‌هاي موسوي، هاشمي رفسنجاني، خاتمي و احمدي نژاد مورد توجه قرار دهيم تا مشخص شود در دوره زمامداري هر دولت دقيقاً چقدر نفت فروخته شده است مي‌توان دريافت در دولت موسوي درآمد نفت معادل 72/102 ميليارد دلار، در دولت هاشمي رفسنجاني 6/123 ميليارد دلار، در دولت خاتمي 176 ميليارد دلار و در دولت احمدي نژاد نيز 270 ميليارد دلار فروش نفت رخ داده است.

ارزيابي درآمد نفت و کاهش ارزش دلار در 40 سال گذشته
کارشناسان، در ارتباط با قدرت خريد دلار يا قدرت برابري دلار در برابر سبد کالاها، معتقدند ارزش برابري دلار در مقابل کالا، حداقل به ميزان سه تا چهار برابر تضعيف شده است. به عنوان مثال در سال‌هاي 1352 تا 1357 که نرخ دلار معادل هفت تومان بوده، قيمت گوشت قرمز کيلويي 3 تا 4 تومان و قيمت يک پاکت سيگار وينستون سه تومان بوده و با يک دلار يا هفت تومان امکان خريد دو کيلو گوشت يا دو پاکت سيگار وينستون فراهم مي‌شد. اين در حالي است که براي خريد يک کيلو گوشت به قيمت 10 هزار تومان بايد 10 دلار يا براي خريد دو پاکت سيگار بايد چهار دلار پرداخت شود. به عبارت ديگر ارزش دلار در برابر خريد کالا يا قدرت برابري آن چهار تا 10 برابر در مورد گوشت و سيگار خارجي تضعيف شده است. برخي کارشناسان معتقدند اگر سياست دولت مبني بر حفظ ارزش ريال اجرا نمي‌شد نرخ دلار بايد به 2500 تومان مي‌رسيد و در آن صورت قيمت يک کيلو گوشت چهار دلار ارزشيابي مي‌شد.

در هر صورت کاهش ارزش دلار در برابر سبد کالاها قطعي و حتمي است و براين اساس، بايد ميزان درآمد نفت سال‌هاي قبل از انقلاب را با دلار پرقدرت ارزيابي کرد و بر مبناي همين مثال‌هاي ساده ارزش
115 ميليارد دلاري درآمد 9 ساله قبل از انقلاب معادل حدود 450 تا 500 ميليارد دلار فعلي است. به همين ترتيب بايد در مورد ارزش دلار در سال‌هاي اول انقلاب با شرايط فعلي به ارزيابي ارزش دلار در برابر سبد کالا توجه شود زيرا دلار به تدريج و طي 40 سال گذشته ارزش خود را از دست داده و بعد از پايان حاکميت سيستم بر تن وودز (پايه طلا) ارزش دلار به طور مستمر کاهش داشته و شايد از همين رو است که اعضاي اوپک معتقدند بايد نفت را بر پايه ارزهاي ديگري بفروشند.

خرید بازی کامپیوتر ايران در انتخابي ليگ جهاني ضرر كرد

نشست خبري رييس فدراسيون جهاني واليبال در محل فدراسيون واليبال ايران برگزار شد.

به گزارش ايسنا، “ژي‌هونگ وي” رييس چيني فدراسيون جهاني واليبال پس از بازديدهايي كه از مجموعه‌ي ورزشي آزادي، سالن‌هاي واليبال بانوان و تمرينات تيم‌هاي ملي داشت، در محل نشست خبري حاضر شد.

** برخورد دوستانه با رسانه‌هاي گروهي

رييس فدراسيون جهاني واليبال در ابتداي نشست با تشكر از اينكه خبرنگاران براي شنيدن صحبت‌هاي او به فدراسيون آمده‌اند، ابراز خوشحالي كرد كه بتواند در خدمت آنها باشد و دقايقي را با آنها صحبت كند. وي ادامه داد: اصحاب رسانه هميشه دوستان من بوده‌اند نه دشمنان من. در FIVB ما كاملا باز هستيم و به نظرات و انتقادات گوش مي‌كنيم و با آغوش باز از آنها استقبال مي‌كنيم.

وي افزود: من در جلسه‌اي در اروپا متذكر شدم كه رييس FIVB نخستين كسي است كه بايد مورد نقد قرار بگيرد. اگر من كه رييس هستم مرتكب كوچكترين اشتباهي بشوم تمام خانواده‌ي واليبال در دنيا دچار اشتباه خواهد شد. بنابراين به تمام رسانه‌ها، فدراسيون‌هاي ورزشي و اهالي واليبال گفتم كه نظارت داشته باشيد و اگر كوچكترين مشكلي پيدا كرديد، آن را با من در ميان بگذاريد تا حل كنيم.

هونگ‌وي يادآور شد: از نظر من رييس FIVB رهبر نيست بلكه خدمتگزار است تا به شما اهالي واليبال خدمت كند. در اين فدراسيون مسوولم تا اين رشته را توسعه دهم و در آينده به موفقيت بيشتري برسانم.

** جهت‌گيري‌هاي FIVB ورزشي است

رييس فدراسيون جهاني واليبال با اشاره به اينكه جهت‌گيري‌ها در اين فدراسيون ورزشي است و نه تجاري، گفت: قطعا ما به درآمد بيشتري احتياج داريم اما، اين درآمد به كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي، فدراسيون‌هاي كشورها و بازيكنان و اهالي اين رشته بازگردانده خواهد شد. FIVB متعلق به رييس نيست بلكه به تمام فدراسيون‌هاي عضو آن تعلق دارد و منفعت آن هم منفعت تمام فدراسيون‌هاي عضو است.

هونگ‌وي ادامه داد: FIVB را فدراسيون‌ها تشكيل داده‌اند. بازيكنان هم فدراسيون‌هاي ورزشي را به وجود آورده‌اند. اگر بازيكنان نباشند ما كادر اجرايي و مقامات نياز نداريم. بدون كادر اجرايي و مقامات هم فدراسيوني به وجود نمي‌آيد. بنابراين FIVB با فدراسيون‌هاست كه موجوديت پيدا مي‌كند. اين فكر جديد من در FIVB است كه مورد تاييد هيات رييسه قرار گرفته است.

وي افزود: قطعا با كمك بازيكنان واليبال، زن يا مرد، حمايت‌هاي كميته‌هاي واليبال ساحلي، داوران و به طور كلي تمام اهالي اين رشته و اصحاب رسانه FIVB مي‌تواند به هدفش برسد.

** ايران كشوري كاملا ورزشي

هونگ‌وي افزود: جمهوري اسلامي ايران يك كشور ورزشي است. احساس كلي من از تمام ورزش ايران اين است. در دو روز گذشته از جزيره‌ي كيش بازديد كرديم كه جزيره‌اي كوچك با جمعيتي كم است. اما، تجهيزات اين جزيره نسبت به جمعيتش رتبه‌ي اول در جهان را دارد. تمرينات ژيمناست‌هاي كوچكي را در اين جزيره ديدم كه حيرت من را برانگيخت. سطح اين كودكان فوق‌العاده بود. آنها بسيار منظم و جدي تمرين مي‌كردند كه قطعا نتايج خوبي خواهند گرفت.

وي گفت: در ايران مردم به ورزش علاقه‌مندند و نه تنها علاقه‌مندند بلكه در آن مشاركت هم مي‌كنند. دولت در سطوح مختلف ورزش را مورد حمايت قرار مي‌دهد كه اين امري موفقيت‌آميز است. در 50 سال تجربه‌ي ورزشي‌ام فهميده‌ام كه براي موفقيت ورزش در يك كشور دو علت وجود دارد؛ نخست حمايت كامل دولت دوم، حضور فعال مردم.

رييس فدراسيون جهاني واليبال با اشاره به اينكه بدون اين دو شرط نمي‌شود ورزش را توسعه داد، گفت: براي ورزشكار قهرمان شدن اهميت دارد. اما، مهمترين عامل تلاش وي است. چون فقط آن موقع است كه يك قهرمان داريم. اگر براي قهرمان شدن تلاش كني، قطعا چيزي بدست خواهي آورد. چرا كه در چنين ورزشي حتما پيروز خواهي شد و هيچ وقت بازنده نيستي. ورزشكاران بايد براي قهرمان شدن تلاش كنند و عنواني را براي خود و كشورشان كسب كنند. به خاطر موفقيت‌هاي ايران در ورزش به ويژه رشته‌ي واليبال به آنها تبريك مي‌گويم.

** اشتباهات داوري بايد به حداقل برسد

هونگ‌وي ادامه داد: هر كسي ممكن است اشتباه كند. در دور نهايي مسابقه‌هاي جهاني به داوران گفتم كه هر كسي ممكن است اشتباه كند چرا كه اگر قرار بود اشتباه نكنند، چرا جلسات توجيهي داوري مي‌گذاشتيم. معتقدم اگر در زمين بازي مشكل و اشتباهي به وجود آمد بايد در همان جا تصحيح شود نه اينكه بعدا در جلسات آن را درست كنيم. اگر داوري در زمين بازي دچار اشتباه شود، بازيكن متضرر مي‌شود. داوران بايد در اختيار بازيكنان باشند نه عليه آنها و هر كسي اشتباه كرد بايد نقد شود.

** بازي‌هاي انتخابي ليگ جهاني چرا رفت و برگشت نبود و تيم ايران در اين ميان ضرر كرد؟

رييس فدراسيون جهاني واليبال در پاسخ به اين سوال گفت: با نظر شما براي اينكه در اين دوره چند تيم مانند ايران و مكزيك به خاطر سفرهاي طولاني ضرر كردند، موافقم. اين مرحله‌ي انتخابي تور جهاني چندان عادلانه نبود. ايران سفر خسته‌ كننده‌اي را پشت سر گذاشته است. قول مي‌دهم براي مسابقه‌هاي انتخابي 2011 اين مشكل را رفع كنم.

** همزماني مسابقه‌هاي جهاني واليبال و بازي‌هاي آسيايي يكي از مشكلات تيم‌ها. فدراسيون جهاني براي رفع اين مشكل چه تدبيري خواهد انديشيد.

هنگ وي با تاييد وجود اين مشكل در FIVB گفت: اين مساله را بايد از دو جهت حل كنيم. نخست اينكه تقويم ورزشي سالانه كاملا پر است و نمي‌توان جايي براي آن در نظر گرفت. دوم اينكه بايد زمان مناسبي را براي برگزاري اين رقابت‌ها پيدا كنيم. ما بايد مسابقات جهاني را تا قبل از 15 اكتبر برگزار كنيم اين تصميمي است كه قبلا در FIVB گرفته شده است. بازي‌هاي آسيايي هم بايد در ماه‌هاي سپتامبر و نوامبر برگزار شود تا با مسابقه‌هاي جهاني كه در اكتبر است، تداخل پيدا نكند.

وي در پاسخ به اين سوال كه بايد براي بازي‌هاي آسيايي محدوديت سني گذاشته شود و تيم‌هاي ملي بزرگسالان حضور نداشته نباشند، گفت: اين نظر شما را قبول ندارم. چرا كه اين نظر براي كشورهاي قدرتمندي مانند چين، ايران، كره و ژاپن مناسب است. اما، اگر تمام كشورها را در نظر بگيريم، آنها قبول نمي‌كنند. آنها تنها يك تيم بزرگسالان قوي دارند و مي‌خواهند با آماده‌ترين شكل در مسابقه‌هاي آسيايي شركت كنند. تغيير تقويم ورزشي و تنظيم بهتر آن بهترين روش است.

** شفافيت اصل مورد تاييد شماست، يعني چه؟

رييس فدراسيون جهاني واليبال پاسخ داد: FIVB بايد رويكرد ورزشي‌اش را حفظ كند. كار ما ورزش است نه تجارت. در دوره‌ي من امكانات مالي و مسووليت بيشتري به كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي داده خواهد شد. سال 2009 بودجه‌ي كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي دو برابر شد كه بخشي از اين بودجه را به توسعه‌ي واليبال زنان و داوري آنها اختصاص مي‌دهم.

** توسعه‌ي واليبال زنان اولويت برنامه‌اي FIVB

هونگ‌وي يادآور شد: بخش زيادي از واليبال را نوجوانان، جوانان و زنان تشكيل مي‌دهند. در آسيا تعداد زيادي از كشورها فرهنگ اسلامي دارند كه بايد به فرهنگ آنها احترام گذاشته شود. نبايد بگوييم شما زنان بايد با اين پوشش در مسابقات شركت كنيد. اين يك تبعيض نژادي در ورزش محسوب مي‌شود. ما بايد كاري كنيم كه زنان به سمت واليبال بيايند. خوشحالم از اينكه ايران در بخش زنان تيم‌هاي خوبي دارد.

** حضور زنان ايران در سطح آسيا چشمگير است

وي ادامه داد: امروزه حضور زنان ايران در سطوح مختلف ميادين آسيايي گسترده‌تر شده است و ايران نخستين كشور اسلامي است كه زنانش حضوري فعال دارند. به خاطر دارم در بازي‌هاي آ‌سيايي 1990 در پكن تنها شش يا هشت ورزشكار زن در تيراندازي حضور داشتند كه در واقع آن رقابت‌ها يك آغاز براي بانوان ايران بود.

** تغيير در برگزاري واليبال ساحلي

رييس فدراسيون جهاني واليبال گفت: در گذشته 24 تيمي كه در واليبال ساحلي شركت مي‌كردند، از تيم‌هاي حاضر در رنكينگ بودند و بقيه تيم‌ها شانس حضور پيدا نمي‌كردند. اين روند را تغيير داده‌ايم. در المپيك 2012 لندن هشت جايگاه به تيم‌هاي برتر اختصاص يافته كه نيازي به حضور در رنكينگ ندارند. هر كدام بهتر باشند، مي‌آيند. سه تيم ديگر هم تيم‌هايي خواهند بود كه در دور اول شكست خورده‌اند. آنها با يكديگر بازي مي‌كنند تا آماده‌ترين‌ها به مسابقات بيايند. در اين روش همه‌ي تيم‌ها شانس حضور در المپيك دارند.

** ميزباني واليبال ساحلي براي ايران

هونگ‌وي يادآور شد: ايران امكانات خوبي دارد و مي‌تواند ميزبان واليبال ساحلي جهان شود. كافي است ايران درخواست ميزباني‌اش را به FIVB ارايه دهد. البته ايران مي‌تواند ميزبان تور واليبال ساحلي جهاني باشد كه در سه سطح عالي، متوسط و پايين برگزار مي‌شود. در ابتدا ايران مي‌تواند سطح پايين‌تر را درخواست كند و كم كم ارتقا دهد. البته به شرط اينكه در اين سطح سريع‌تر درخواست ميزباني بدهد.

وي ادامه داد: خوشبختانه جزيره‌ي كيش هواي بسيار مناسبي دارد و مي‌تواند در تمام طول سال ميزباني بگيرد. اين مسابقات آخر هفته‌ها برگزار مي‌شود و ايران مشكلي براي برگزاري آن ندارد.

** هيچ محدوديتي براي بانوان وجود ندارد

رييس فدراسيون جهاني واليبال با تاكيد بر اينكه اين فدراسيون هيچ محدوديتي براي پوشش بانوان ندارد، گفت: ما هيچ پوششي را به بانوان تحميل نمي‌كنيم. آنها طبق مقررات مي‌توانند هر پوشش داشته باشند. سال گذشته در مسابقات ساحلي اندونزي با پوشش اسلامي شركت كرده بود و مشكلي هم نداشت. بنابراين ساير كشورها هم مي‌توانند.

** جلسه با افشارزاده و علي‌آبادي

رييس فدراسيون جهاني واليبال كه با رييس و دبيركل كميته‌ي ملي المپيك كشورمان جلساتي را داشت، در اين رابطه گفت: در اين جلسات صحبت‌هاي زيادي مطرح شد. اما، مهمترين آن حضور نوجوانان ايران در بازي‌هاي المپيك نوجوانان در سنگاپور بود. نوجوانان ايران فوق‌العاده قوي هستند و مي‌توانند در آن رقابت‌ها نماينده‌ي مقتدري باشند. البته اين رقابت‌ها در رده‌ي سني 16-17 سال است و ايران بايد تيم ملي نوجوانان ديگري تشكيل دهد.

** تاسيسات ورزشي در پايتخت

هونگ‌وي كه پيش از اين نشست بازديدي را از تاسيسات ورزشي تهران داشت، در اين رابطه گفت: اين تاسيسات نسبت به سال‌هاي گذشته نو و بهتر شده است و حتي تاسيسات جديدي احداث شده است. مهمترين حسن تاسيسات تهران اين است كه به صورت متمركز در يك جا جمع شده‌اند و هتل هم در كنار آنهاست كه امكان برگزاري مسابقات بين‌المللي مهم را مي‌دهد.

** اهداف سفر به ايران

رييس فدراسيون بين‌المللي واليبال گفت: به دعوت رييس فدراسيون ايران به كشور شما آمدم. قبلا هم به ايران آمده بودم. آخرين سفرم 2003 بود كه امسال ديدم ايران نسبت به آن سال چه پيشرفتي كرده است. در اين سفر به رييس ايراني پيشنهاد دادم كه ترتيب سفرم به كيش را بدهد. چون خيلي درمورد اين جزيره شنيده بودم اما، آن را نديده بودم.

وي گفت: هدف ديگر من برقراري ارتباط بهتر با تمام فدراسيون‌هاي ورزشي به ويژه ايران است. دوست دارم فدراسيون‌ها رابطه‌ي نزديك‌تري با FIVB داشته باشند و همچنين اطلاعات بيشتري از آن. اگر اين طور شود FIVB هم اطلاعات بيشتري از فدراسيون‌ها مي‌گيرد و مي‌تواند نيازهاي آنها را برطرف كند.

** مسابقات زنان را داوران زن قضاوت كنند

رييس فدراسيون بين‌المللي واليبال با اشاره به اينكه در گذشته مسابقه‌هاي زنان را داوران مرد قضاوت مي‌كردند، گفت: اميدوارم در آينده با برنامه‌ي توسعه‌اي كه در بخش زنان خواهيم داشت، داوران زن وارد مسابقه‌هاي مهم جهاني شوند و بازي‌هاي خودشان را قضاوت كنند و داوران مرد در اين بخش كمتر شوند. ما در گذشته داوران زن به اندازه‌ي كافي نداشتيم.

وي ادامه داد: ايران مي‌تواند به راحتي روي حضور داوران زن كار كند و در اين بخش فعال شود.

** سطح واليبال ايران پيشرفت داشته است

هونگ‌وي درمورد ارزيابي از سطح واليبال ايران نسبت به سفر قبلي‌اش گفت: 10 سال پيش واليبال ايران خوب بود؛ اما، شروع به نزول كرد كه در اين چند سال گذشته دوباره حركت صعودي خودش را شروع كرده است. امروز از تمرين تيم ملي شما بازديد كردم كه گفتم بايد اطمينان داشته باشيد و بيشتر تمرين كنيد. به اين شرط مي‌توانيد قهرمان شويد. البته بايد باور داشته باشيد. اگر باور نداشته باشيد نمي‌توانيد.

** آينده‌ي داوري واليبال ايران

وي افزود: امروزه ايران داوران سطح بالايي دارد. مثلا شاهميري كه انتخاب شده دور نهايي گرندپري را قضاوت را كند. هر چند اين تعداد داوران خوب در ايران براي سطح جهاني كافي نيست. بايد تعداد آنها بيشتر باشد.

** آينده‌ي واليبال ايران

رييس فدراسيون جهاني واليبال يادآور شد: واليبال ايران سير صعودي را طي مي‌كند و بايد اين سير را حفظ كند. با حفظ اين سير مي‌توانيد به بالاترين سطح جهاني برسيد. براي حفظ اين سير احتياج به بازيكنان خوب داريد. بازيكناني خوب در نوجوانان كه وارد جوانان شوند و سپس بزرگسال.

وي يادآور شد: خوشحالم كه نوجوانان ايران در بالاترين سطح هستند. در بخش دختران هم نوجوانان ايران سطح قابل قبولي دارند. اما، از نظر بدني نياز به تمرين بيشتري دارند.

** ضعف واليبال ايران

هونگ‌وي نقطه‌ي ضعف واليبال ايران را نداشتن اسپكر بلندقد دانست و گفت: ايران در سطح آسيا تيم خوبي است و خوب هم نتيجه مي‌گيرد اما، به دليل داشتن اين ضعف نمي‌تواند در مسابقات جهاني آن قدر موفق باشد.

** كمك‌هاي مالي كه در سال‌هاي گذشته به فدراسيون‌هاي در حال رشد اهدا مي‌شد، آيا باز هم شامل ايران مي‌شود؟

رييس فدراسيون جهاني واليبال گفت: FIVB هشت برنامه توسعه‌اي دارد كه به دو قسمت تقسيم مي‌شوند. نخست؛ كمك به فدراسيون هاي ورزشي كه چندان فعال نيستند و كمك فني به فدراسيون‌هايي كه فعال‌ترند. دوم اينكه فدراسيون‌هاي مختلف به يكديگر كمك كنند. مثلا قوي‌ترها به ضعيف‌ترها. فدراسيون‌هايي مانند ايران كه قوي هستند مي‌توانند به كشورهاي همسايه خود كمك كنند.

هونگ‌وي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون در كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي كساني پست دارند كه در واليبال مطرح نيستند، آيا دليل اين انتخاب‌ها همان دموكراسي مدنظر شماست، گفت: در كنفدراسيون‌هاي قاره‌اي اعضاي كميته‌ها به عنوان فرد انتخاب مي‌شوند و نه كشور. اگر ببينيم شخص كارآمدي وجود دارد حتي از كشوري ناشناخته او را براي عضويت در كميته‌ها و هيات رييسه انتخاب مي‌كنيم. مشكل بيشتر اعضاي فدراسيون‌هاي آسيا آشنا نبودن به زبان انگليسي است. اين نقص بزرگي براي اشخاص است.

وي ادامه داد: FIVB در تلاش است تا جوان‌ترها را جذب و وارد واليبال كند. ما كلاس‌هاي مختلفي را برگزار مي‌كنيم كه از طريق ‌آن مي‌توانيم افراد مستعد را شناسايي و وارد مجموعه‌ي واليبال كنيم.

** مقايسه‌ي زمان رياست هونگ‌وي با رياست قبلي دكتر “آكوستا”

رييس فدراسيون جهاني واليبال گفت: FIVB تابع سياست‌هاي كميته‌ي بين‌المللي المپيك است. اين كميته مي‌گويد پولي كه از ورزش بدست مي‌آيد، بايد در ورزش هزينه شود. اگر در گذشته FIVB اين اصل را نپذيرفته بود؛ اما، الان ما پذيرفته‌ايم و مي‌خواهيم اجرا كنيم. من نگفتم كه جهت‌گيري FIVB تغيير كرده بلكه مي‌گويم كه تنظيم و درست شده است.

وي ادامه داد: دكتر آكوستا 24 سال رييس FIVB بود و كارهاي بسياري انجام داد. او در گزارش ساليانه موفقيت‌هاي خودش را گفت و به عنوان رييس افتخاري FIVB فعاليت مي‌كند. اما، وقت را به جوان‌ترها داده تا مستقل كار كنند. در صورت به وجود آمدن مشكلات پيچيده حتما از او كمك خواهيم گرفت. خوشبختانه تا امروز هيات رييسه و هيات اجرايي بر مشكلات پيروز شده‌اند.

هونگ‌وي يادآور شد: تغييري كه در FIVB به وجود آمده تغيير رهبري است. مي‌خواهم كارها به صورت تيمي انجام شود و به صورت شخصي تصميم نمي‌گيرم و قبل از هر تصميم مهمي با كميته‌ي اجرايي صحبت خواهم كرد. تصميمات در FIVB به دو قسمت تقسيم مي‌شود: تصميمات حياتي كه من آن را سياسي مي‌دانم و تصميمات فني. تصميمات حياتي را رييس مي‌گيرد و تصميمات فني را به نايب‌رييسان و كميته‌ي اجرايي سپرده‌اند؛ اما، در نهايت تصميم گيرنده من هستم و اگر اشتباه كنم، فدراسيون‌ها مي‌توانند من را كنار بگذارند.

** جشنواره‌ي واليبال پيشكسوتان

رييس فدراسيون جهاني واليبال گفت: FIVB ارزش زيادي براي پيشكسوتان قائل است. برخي از پيشكسوتان اين رشته به مدارج بالايي رسيده‌اند. مثلا در اندونزي يكي از پيشكسوتان واليبال رييس جمهور هم شد. رييس جمهور چك هم به من گفت كه واليبال كار مي‌كرده است. وزير ورزش اسبق چين هم واليباليست بود. اين نشان دهنده‌ي گسترش واليبال در جهان است. ما برنامه‌هاي ويژه‌اي براي پيشكسوتان داريم كه آنها مي‌توانند در مسابقاتي با نام جشنواره در كنار يكديگر بوده و لحظه‌هاي زيبايي را تجربه كنند.

محمدرضا داورزني، رييس فدراسيون واليبال نيز پس از خير مقدم به حضور هونگ‌وي، رييس فدراسيون جهاني واليبال و اصحاب رسانه گفت: اين نخستين باري است كه به عنوان رييس فدراسيون جهاني به ايران مي‌آيد. پيش از اين به عنوان رييس كنفدراسيون آسيا آمده بود. با توجه به تغييري كه در سياست‌هاي FIVB و مسوولان واليبال جهاني به وجود آمده تا كشورهايي مانند ايران هم فرصت رشد در واليبال روز را داشته باشند، خوشحالم.

وي ادامه داد: روش انتخابي جديد FIVB بسيار مناسب است هر چند كه ما توفيق چنداني در آن نداشتيم. اميدواريم در آينده بتوانيم در ليگ جهاني موفق باشيم.

داورزني گفت: اميدوارم با عنايتي كه رييس FIVB به واليبال ايران دارد، بيشتر از اينها واليبال ايران را به جهان معرفي كنيم و حق مسلم ما كه موفقيت در مسابقات جهاني است، برسيم. اميدوارم با تعامل خوبي كه كنفدراسيون آسيا با FIVB دارد، جايگاه خوبي در آينده براي واليبال ايران بدست آيد.

انتهاي پيام

خرید بازی کامپیوتر آلونسو مصدوم شد

در جريان ديدار رئال مادريد و زوريخ سوئيس هافبك بازيساز نماينده اسپانيا مصدوم شد.

به گزارش فارس و به نقل از ماركا، ژابي آلونسو در دقيقه 55 با خطاي حريف به شدت آسيب ديد.

پزشك رئال مادريد در معاينات اوليه محل آسيب ديدگي را تاندون منتهي به زانوي راست بازيكن عنوان كرده و هرگونه اظهار نظر در مورد مدت استراحت وي را به معاينات پس از راديولوژي و انتقال به مادريد موكول كرده ‌است.

آلونو بي ترديد براي بازي در هفته سوم لاليگا مشكل داشته و استراحت خواهد كرد. رئال مادريد با نتيجه 5 بر 2 برابر زوريخ سوئيس به پيروزي رسيد.

خرید بازی کامپیوتر عقب‌نشیني اروپا از تحریم‌هاي بیشتر علیه ایران

در حالی که تنها پانزده روز به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 باقی مانده است، اتحادیه اروپا از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا زمان برگزاری این مذاکرات عقب‌نشینی کرد.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، روز دوشنبه خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در تماسی تلفنی موافقت کردند که اول ماه اکتبر ( 9 مهر) با یکدیگر ملاقات کنند. این تماس تلفنی در پی ارائه بسته پیشنهادی به روز شده ایران به اعضای گروه یاد شده در هفته گذشته برقرار شد.وزير خارجه‌ سوئد، اما ساعاتی پس از موافقت سولانا و جلیلی برای مذاکره خبر داد که اتحاديه اروپا آماده است پيش از تصميم‌گيري درباره اعمال تحريم‌ها عليه برنامه هسته‌اي تهران تا مذاكرات اول اكتبر با ايران صبر كند. به گزارش ايسنا، كارل بيلت، وزير خارجه سوئد روز دوشنبه گفت: در حال حاضر ما مشغول بررسي احتمال نشست بين ايران و آمريكا، ‌روسيه‌، چين،‌ انگليس،‌ فرانسه و آلمان هستيم. اين نشست برگزار خواهد شد و ما به پاسخ ايران نگاه خواهيم كرد و خواهيم ديد كه آيا مي‌توانيم بيشتر به جزئيات متضاد بپردازيم يا خير.

به گزارش خبرگزاري آلمان، اظهارات بيلت ظاهرا نشان مي‌دهد كه آمريكا، انگليس و فرانسه نخواهند توانست روسيه و چين را در نشست مجمع عمومي ‌سازمان ملل در نيويورك در هفته آينده به اعمال تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران متقاعد كنند.

وزير خارجه سوئد كه كشورش رياست دوره‌اي اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، گفت: برخي درخواست‌هاي ويژه از جانب شوراي امنيت سازمان ملل و برخي سوالات مشخص توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ‌مطرح شده است كه مبتني بر برخي نگراني‌ها درباره ايران است. در صورتي كه جواب‌هاي مشخصي به اين مسائل مشخص داده شود اين كار تاثير بسياري در رفع شك و ترديد‌ها خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال كه انتظار دارد مساله تحريم‌ها چه زماني مطرح شود گفت كه مسائل بايد به تدريج به پيش رود.

به گفته بیلت، اين كه دقيقا چه اتفاقي خواهد افتاد به آنچه كه در گفت‌وگوها اتفاق مي‌افتد بستگي دارد. اين نشست (مذاكرات اول اكتبر) خود يك گام مثبت است، اما اين كه چقدر مثبت خواهد بود در آينده مشخص مي‌شود. ايران بسته پيشنهادي جديد خود را 18 شهريور ماه در محل وزارت خارجه به نمايندگان كشورهاي 1+5 در تهران تحويل داد و پس از آن كشورهاي 1+5 و نيز خاوير سولانا از سوي اتحاديه اروپا خواستار گفت‌وگوي فوري با ايران شدند. در همین رابطه، استيون چو، وزير انرژي آمريكا نيز تاييد كرد: كشورش براي مذاكره با ايران در تاريخ اول اكتبر به پنج قدرت جهاني ديگر خواهد پيوست و مذاكرات درباره جديدترين بسته پيشنهادي ايران را «اولين گام مهم» خواند.
چو روز دوشنبه در حاشيه كنفرانس عمومي ‌آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌ در جمع خبرنگاران گفت: اين يك گام بسيار مهم در زمينه مذاكرات است و بايد اميد به بهترين‌ها داشته باشيم.

برنار ولرو، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز روز دوشنبه با تاکید بر این كه فرانسه در مذاكرات اول اكتبر حضور خواهد داشت، گفت: فرانسه ترجيح مي‌داد اين مذاكرات پيش از نشست هفته آينده مجمع عمومي‌سازمان ملل در نيويورك برگزار شود، اما خوشحال است كه اين مذاكرات پس از آن هر چه سريع‌تر انجام مي‌گيرد.

در همین حال، يان كلي سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرد كه واشنگتن و پنج قدرت جهاني دخيل در مذاكرات پيرامون برنامه هسته‌اي ايران در مذاكرات اول اكتبر فرصتي خواهند داشت تا يك «جبهه متحد» را در مخالفت با برنامه هسته‌اي ايران به نمايش بگذارند. كلي روز دوشنبه گفت : پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل (آمريكا، انگليس، روسيه، چين و فرانسه) به‌علاوه آلمان علاوه بر آن در نشست ماه اكتبر خواستار شفافيت بيشتري از ايران خواهند شد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، كلي در يك كنفرانس خبري روزانه ادعا كرد: ما در زمينه هدف مشترك متقاعد كردن ايران به نشان دادن شفافيت بيشتر در زمينه برنامه هسته‌اي‌شان متحد هستيم. كلي با بي‌توجهي به تاكيد ايران بر صلح‌آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي‌اش افزود: ما فرصتي خواهيم داشت كه يك جبهه متحد را به نمايش بگذاريم و نشان دهيم كه جامعه بين‌المللي خواستار اين است كه آنها هرگونه برنامه‌اي را كه براي نظامي‌كردن برنامه هسته‌اي‌شان دارند كنار بگذارند.

به گزارش خبرگزاري آلمان، كلي گفت: ايران هنگامي‌كه در نشست اكتبر با نمايندگان 1+5 روبه‌رو مي‌شود با يك گزينه مشخص یعنی كنار گذاشتن برنامه هسته‌اي‌اش يا روبه‌رو شدن با انزواي بين‌المللي گسترده‌تر روبه‌رو خواهد شد.
سخنگوي وزارت خارجه آمريكا گفت: ما قصد داريم این مساله ‌که ايران مستقيما به وظايف خود عمل نمي‌كند را در اين نشست مطرح كنيم.
وي افزود: ما اميدواريم شش كشور بتوانند به طريقي كاملا آشكار گزينه‌هايي را كه ايران در اختيار دارد شرح دهند و ما از اين فرصت براي انجام اين كار استفاده مي‌كنيم.

افزون بر وزارت خارجه آمریکا، كاخ سفيد نیز اعلام کرد: در صورتي كه ايران در مذاكره با آمريكا و ساير قدرت‌هاي جهاني بر خودداري از گفت‌وگو درباره برنامه هسته‌اي‌اش پافشاري كند شكست خود در تحقق وظايف بين‌المللي‌اش را به نمايش خواهد گذاشت. رابرت گيبز، سخنگوي كاخ سفيد
روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با «غير‌قانوني» خواندن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران گفت: اگر ايران تمايلي به مذاكره درباره برنامه هسته‌اي غير‌قانوني‌اش نداشته باشد فكر مي‌كنم اين كار دست جامعه بين‌المللي در تاكيد بر وظايفي كه ايران به آنها عمل نمي‌كند را قدرتمندتر مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، گيبز با اشاره به مذاكرات اول اكتبر افزود: من نمي‌دانم چه چيزي در دستور كار آنها قرار دارد، اما اين را مي‌دانم كه چه چيزي در دستور كار ما قرار دارد و چه چيزي در دستور كار كشورهاي جهان كه نگران برنامه غيرقانوني ايران هستند، قرار دارد.
سخنگوي كاخ سفيد افزود: اين مساله (برنامه هسته‌اي ايران) مورد بحث قرار خواهد گرفت. گيبز در بخش ديگري از اظهارات خود گفت: بنابراين من فكر مي‌كنم در موقعيت جالبي قرار داريم و بايد بگويم كه اگر آنها مايل به صحبت در اين زمينه نباشند اين امر معاني ضمني بسياري براي جهانيان خواهد داشت. اين مذاكرات اولين مذاكراتي است كه پس از نشست ژوئيه سال گذشته كه در آن جورج بوش رييس‌جمهور پيشين آمريكا برنز را به مذاكرات فرستاد، انجام مي‌گيرد.

استيون چو، وزير انرژي آمريكا نيز تاييد كرد كه كشورش براي مذاكره با ايران در تاريخ اول اكتبر به پنج قدرت جهاني ديگر خواهد پيوست و مذاكرات درباره جديدترين بسته پيشنهادي ايران را «اولين گام مهم» خواند. چو روز دوشنبه در حاشيه كنفرانس عمومي‌ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي‌ در جمع خبرنگاران گفت: اين يك گام بسيار مهم در زمينه مذاكرات است و بايد اميد به بهترين‌ها داشته باشيم. برنار ولرو، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه نيز روز دوشنبه تاييد كرد كه فرانسه در مذاكرات اول اكتبر حضور خواهد داشت. ولرو گفت كه فرانسه ترجيح مي‌داد اين مذاكرات پيش از نشست هفته آينده مجمع عمومي‌سازمان ملل در نيويورك برگزار شود، اما خوشحال است كه اين مذاكرات پس از آن هر چه سريع‌تر انجام مي‌گيرد.

استقبال چين
در تحولي ديگر جيانگ يو، سخنگوي وزارت خارجه چين روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در پکن گفت که کشورش از برگزاري مذاکرات هسته‌اي بين جمهوري اسلامي‌ايران و اعضاي گروه موسوم به 1+5 استقبال مي‌کند.

به گزارش ايرنا، سخنگوي وزارت خارجه چين که در نشست هفتگي خود با خبرنگاران در محل وزارت خارجه اين کشور سخن مي‌گفت، افزود: چين از موافقت جمهوري اسلامي‌ايران براي برگزاري مذاکرات بين ايران و شش کشور درباره بسته پيشنهادي ارائه شده توسط ايران استقبال کرده و عقيده دارد که طرف‌ها بايد با مغتنم شمردن اين فرصت مناسب براي دستيابي به نتايج مثبت در مذاکرات آتي مساعدت کنند. وي گفت: موافقت ايران با برگزاري مذاکرات با شش کشور آمريکا، روسيه، چين، انگلستان، فرانسه و آلمان درباره مساله هسته‌اي گام مهمي‌ محسوب مي‌شود. جيانگ يو اضافه کرد: به باور چين، طرف‌هاي ذي‌ربط بايد با تقويت تلاش‌هاي ديپلماتيک، روند گفت‌وگو و مذاکرات را از سر گيرند. چين عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل همواره با تحريم و فشار عليه ايران مخالفت کرده است و معتقد است که تحريم هيچ کمکي به حل مساله هسته‌اي ايران نمي‌کند.

برگزاری مذاکرات ايران و 1+5 در تركيه
به گفته خاویر سولانا، مسوول سياست خارجي اتحادیه اروپا، محل دیدار نمایندگان تهران و گروه 1+5 که قرار است روز اول اکتبر ( 9 مهرماه )برگزار شود، به احتمال زیاد در ترکیه خواهد بود. به گزارش ايلنا به نقل از نووستي، خاوير سولانا پیش از آغاز نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل درباره محل ديدار نمايندگان ايران و گروه 1+5 گفت: فکر می‌کنم که به احتمال زیاد این مذاكرات در ترکیه خواهد بود. بنا بر اين گزارش، روز گذشته دفتر سولانا خبر منتشره در رسانه‌های ایران مبنی بر آغاز مذاکرات نمایندگان تهران و 1+5 (روسیه، چین، انگلیس، فرانسه، آلمان و آمریکا) در روز اول اکتبر را تائید کرد. بعد از ارائه بسته پیشنهادی ایران، كشورهای 1+5 و خاویر سولانا خواستار گفت‌وگوی فوری با ایران شده بودند.

خرید بازی کامپیوتر قلعه‌نويي به كميته انضباطي نرفت

امير قلعه‌نويي در جلسه روز گذشته كميته انضباطي فدراسيون فوتبال حاضر نشد.

به گزارش ايسنا، سرمربي تيم فوتبال سپاهان كه به دليل اظهارنظرش درباره سرمربي تيم ملي به كميته انضباطي احضار شده بود، در جلسه كميته انضباطي حاضر نشد.

قرار بود قلعه‌نويي روز گذشته از ساعت 16 به همراه محمدرضا ساكت در جلسه كميته انضباطي حاضر شود اما، پس از تماس سرمربي سپاهان با مجتبي شريفي، ‌قلعه‌نويي در اين جلسه حاضر نشد تا تصميم‌گيري درباره اين پرونده و همچنين دفاعيات قلعه‌نويي به زمان ديگري موكول شود.

بنابر اعلام كميته انضباطي هنوز تاريخ جديد مشخص نشده و در چند روز آينده زمان جديد اعلام خواهد شد.

خرید بازی کامپیوتر اتلتيكومادريد از سوي هواداران هو شد

هواداران خشمگين اتلتيكو مادريد تيم بحران زده خود را در ويسنته كالدرون هو كردند.

به گزارش فارس و به نقل از ماركا، اتلتيكو مادريد برابر نماينده قبرس به تساوي بدون گل در خانه خود تن داد و راه را براي صعود از مرحله گروهي غبارآلود كرد.

هواداران تيم دوم پايتخت اسپانيا كه از چند روز پيش به خاطر نتايج بسيار ضعيف تيم خود در خيابان هاي منتهي به ويسنته كالدرون تجمع كرده بودند در انتهاي اين بازي اكثر صندلي هاي ورزشگاه را شكستند و در خيابان هاي اطراف ورزشگاه اختصاصي اتلتيكو مادريد با پليس درگير شدند.

تماشاگران حاضر در استاديوم، بازيكنان اين تيم را هو كرده و در دست نوشته هاي خود از مديريت ضعيف و مافيايي و موروثي در اتلتيكو مادريد انتقاد كردند.

خرید بازی کامپیوتر اينزاگي به گرد مولر رسيد

فيليپو اينزاگي با گلزني در بازي شب گذشته ميلان برابر مارسي به ركورد گرد مولر آلماني در گلزني در رقابت‌هاي اروپايي رسيد.

به گزارش ايسنا، اينزاگي شب گذشته موفق شد در شب نخست ليگ قهرمانان اروپا براي ميلان گلزني كند. او با دو گلي كه به ثمر رساند به ركورد گرد مولر رسيد.

مولر در بازي‌هاي اروپايي 70 گل به ثمر رسانده بود كه اينزاگي با دو گلي كه برابر مارسي به ثمر رساند خود را 70 گله كرد تا در كنار ستاره سابق فوتبال آلمان و تيم بايرن مونيخ قرار گيرد.

ميلان در ديدار بعدي خود در رقابت‌هاي ليگ قهرمانان اروپا رودروي زوريخ سوييس قرار مي‌گيرد و اين بازي فرصت مناسبي براي اينزاگي خواهد بود تا بتواند ركورد جديدي را به نام خود ثبت كند.

خرید بازی کامپیوتر كرانچار:شجاع بودم كه به پرسپوليس آمدم

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس در واكنش به انتقادات انصاري‌فرد گفت: اگر شجاع نبودم در فاصله اندك تا شروع ليگ برتر به ايران نمي‌آمدم.

زلاتكو كرانچار در گفت و گو با فارس عنوان كرد: ما بهترين بازيكنان هجومي را در اختيار داريم. اگر به 20 دقيقه آخر بازي پرسپوليس مقابل شاهين بوشهر دقت كنيد بسيار خوب كار كرديم اما به علت نداشتن تمركز و استرس، در پاس‌ها و ضربه‌هاي آخر بي دقت بوديم. من مشكل بزرگي در خط حمله پرسپوليس نمي‌بينم.

وي درباره دخالت‌هاي برخي افراد گفت: قبلا هم گفته‌ام خودم تصميم نهايي را مي‌گيرم. دوست دارم بدانم اين افرادي كه مي‌گوييد دخالت مي‌كنند چه كساني هستند. اين موضوع اصلا درست نيست و من اجازه اين كار را به هيچ كس نمي‌دهم چون به تفكرات خودم اعتقاد دارم.

كرانچار در مورد نتايج پرسپوليس و برخي انتقاد‌ها تاكيد كرد: تا به حال آن طوري كه در رسانه‌ها ديده‌ام نظر منفي بر روي من كمتر و بيشتر مثبت بوده است. نتايج ما خوب بوده است. من مورد خاصي نديدم و اگر آن را ببينم بررسي مي‌كنم. خوشبختانه بعضي از رسانه ها مي دانند كه با چه شرايطي به پرسپوليس آمدم و زمان براي من چقدر از دست رفته بود.

سرمربي پرسپوليس در مورد نگراني هواداران از بازي دربي گفت: دربي حساس پرسپوليسي‌ها هفته نهم است و بهتر است فعلا به اين موضوع فكر نكنيم اما مطمئن باشيد برنامه‌هاي خوبي دارم.

اين مربي كروات اضافه كرد: از هواداران مي‌خواهم به من و بازيكنان پرسپوليس اعتماد داشته باشند.همه مي‌دانند انتظارات بالا است. پرسپوليس يك فصل نتيجه نگرفته و 2 امتياز حساس را در خانه از دست داده‌ايم. با اين حال باز هم مي‌خواهم ما را حمايت و تشويق كنند تا در بازي‌هاي بعدي، خودمان را بدون استرس بيشتر نشان دهيم.

كرانچار در مورد احتمال حضور بازيكنان نيمكت نشين مقابل راه آهن در بازي يكشنبه آينده گفت: من در ذهنم با افكار متفاوت، بازيكنان را شناسايي مي‌كنم. در پرسپوليس بازيكن ذخيره نمي‌شناسم و همه در تركيب من هستند اما با توجه به نيازم در زمين و برنامه ريزي حريف تركيب را انتخاب مي‌كنم.

وي يادآور شد: طبيعتا بازيكني جزء 11 نفر است كه خوب تمرين كند، نظم و انضباط داشته باشد و تعصب و غيرت خود را در تمرينات به من نشان دهد. من هم مجبورم اين بازيكن را در تركيب اصلي قرار دهم؛ حالا هر كس مي‌خواهد باشد. نام‌ها براي من هيچ تفاوتي ندارد چون مي‌خواهم پرسپوليس نتيجه بگيرد.

كرانچار درباره اظهارات انصاري فرد مبني بر عدم شناخت كافي از بازيكنان و شجاع نبودن او؛ تاكيد كرد: من هفته سوم تمام بازيكنان پرسپوليس را از لحاظ فني و ساير موارد شناختم و اين شناخت بيشتر به من كمك مي‌كند.

وي افزود: من شجاع هستم كه در فاصله كمي مانده به بازي ها به ايران آمدم. شجاع هستم كه روز اول اعلام كردم هيچ كس حق ندارد در كارم دخالت كند. البته انصاري فرد مديرعامل باشگاه پرسپوليس است و حق دارد از نتيجه تيم خود راضي نباشد. سعي مي‌كنم از انتقادها استفاده كنم.

سرمربي پرسپوليس تصريح كرد: سئوال هاي برخي از خبرنگاران از من درباره پرسپوليس در حد تيم هاي انگليسي و اروپايي است. ولي همه بدانند تصميم نهايي در پرسپوليس با من است و همچون گذشته اجازه نمي دهم كسي در كار من دخالت كند.

كرانچار ادامه داد: من دوست دارم بدانم كسي كه مي‌گويند در كار من دخالت مي‌كند عبدي است يا فرد ديگري؟ اين مربي خوب ايراني مثل عابدزاده تا به امروز با من همكاري لازم را داشته و خوشبختانه هيچ مشكلي وجود ندارد. عبدي مربي خوبي است و من به او مثل ساير اعضاي كادر فني نياز دارم.

كرانچار درباره حضور آرفي در تركيب پرسپوليس در ديدار برابر شاهين بوشهر اظهار داشت: من تسليم هواداران نشدم. تصميم من مبني بر حضور آرفي در تركيب پرسپوليس با لحظه شعار هواداران تصادفي بود. شايد اين اتفاق براي بازيكن ديگري مي‌افتاد. من هيچ وقت تحت تاثير جو ورزشگاه قرار نمي‌گيرم.

سرمربي پرسپوليس در جواب اين سئوال كه آيا از 6 بازي 2 برد و 4 تساوي در ليگ برتر راضي هستيد، تاكيد كرد: راضي هستم اما مي‌توانيم بهتر باشيم. در واقع فقط از بازي آخر بايد ناراحت باشم چون نتيجه را دو دستي به حريف واگذار كرديم اما اگر هواداران ناراضي هستند مي‌توانيد نظر مردم را در اين باره بپرسيد كه چرا رضايت ندارند.

وي درباره حضور بادامكي در تركيب پرسپوليس گفت: براي من بادامكي مثل تمام بازيكنان است. اميدوارم هر كاري كه انجام مي‌شود بازيكنان غيرمنطقي زير سئوال نروند. من تركيب اصلي را وارد زمين مي‌كنم و تمام بازيكنان پرسپوليس؛ حتي خصوصيت اخلاقي آنها را مي‌شناسم. مطمئن باشيد بهترين تصميم را مي‌گيرم.

كرانچار درباره تعويض كلاه كج در بازي با شاهين و از دست دادن ميانه ميدان در نيمه دوم خاطرنشان كرد: در بازي مقابل شاهين وقتي كلاه كج را بيرون آوردم به اين فكر نمي كردم كه دچار مشكلات شويم اما بايد ياد بگيريم يك بازيكن مي‌تواند خودش طراح و تمام كننده باشد.

اين مربي در مورد هوار ملا محمد عنوان كرد: اجازه دهيد او يك هفته ديگر تمرين كند و با بازيكنان بيشتر آشنا شود. هوار محمد روزه‌دار است و من نمي‌خواهم به او فشار زياد بيايد تا اين بازيكن را تا آخر فصل از دست دهم. به همين دليل در اولين فرصت بعد از ماه رمضان از او استفاده مي‌كنم.

كرانچار يادآور شد: من و تمام بازيكنان به فكر موفقيت تيم هستيم. سعي مي‌كنم از انتقادها بهترين استفاده را كنم و مي‌دانم هواداران پرسپوليس كم تحمل هستند. همان حرفي كه روز اول در كنفرانس مطبوعاتي زدم را باز هم تكرار مي‌كنم كه سعي مي‌كنم هر روز بهتر از گذشته باشيم تا جواب اعتمادها را بدهيم.

خرید بازی کامپیوتر بیلاردو جانشین مارادونا شد

كارلوس بیلاردو مربی نامدار آرژانتینی به طور موقت هدایت تیم ملی فوتبال این كشور را بر عهده گرفت.

به گزارش شبكه خبر، در پی سفر دیه گو مارادونا سرمربی تیم ملی آرژانتین به اروپا، كارلوس بیلاردو به طور موقت هدایت این تیم را بر عهده گرفت تا كمی از فشار انتقادات علیه عملكرد مارادونا كاسته شود.

نتایج تیم ملی آرژانتین در دور مقدماتی جام جهانی 2010 با هدایت مارادونا و قرار گرفتن در رده پنجم گروه دوازده تیمی منطقه امریكای جنوبی باعث نارضایتی و نگرانی اغلب آرژانتینی ها شده و اسطوره فوتبال این كشور را با انتقادات شدیدی مواجه كرده است.

مارادونا پس از باخت به برزیل و پاراگوئه در دو بازی اخیر تیم آرانتین برای انجام معالجات پزشكی به ایتالیا سفر كرده و قرار است در اروپا با بازیكنانی نظیر ماكسی رودریگوئز، هاینزه، میلیتو و لوپز دیدار كرده و از آنها برای حضور در تیم ملی آرژانتین دعوت كند.

خرید بازی کامپیوتر خنده‌هاي كفاشيان باعث شده آسيا به فوتبال‌ ايران بخندد

كارشناس داوري فوتبال ايران گفت: تا زماني كه عنايت از رفتار زشت و زننده خود دست برندارد انتقادها وجود دارد.

رضا غياثي در گفت و گو با فارس درباره هجمه انتقاداتي كه اين روزها از داوري مي‌شود، تصريح كرد: با توجه به اطلاعات و سابقه اي كه من در كميته داوران دارم مي گويم هجمه هايي كه عليه داوري مي شود ادعاهاي درستي نيست.

وي ادامه داد: هر باشگاهي وقتي مي بازد با توجه به اين كه مديران اين تيم ها بايد به هيات مديره جوابگو باشند و هزينه هاي خود را بر باد رفته مي دانند دنبال مقصر براي مشكلات خود هستند و ديواري كوتاه تر از داوري پيدا نمي كنند.

رئيس اسبق كميته داوران اضافه كرد: هميشه اعتراض هايي كه از سوي باشگاه ها مي شود واقعي نيست. وقتي خودم در كميته داوران بودم بارها فيلم بازي ها را بازبيني مي كردم و متوجه مي شدم اعتراض اين مديران درست نبوده است اما اظهارات كارشناسان داوري واقعي است چون صاحب نظر هستند.

غياثي اظهار داشت: در شرايط فعلي كه همه باشگاه ها معترض هستند، عنايت بايد اين آنها را به همراه كارشناسان داوري دعوت كند و فيلم بازي ها را بازبيني كند. البته متاسفانه عنايت همه را با يك چوب از خود مي راند. رفتارهاي زشت و زننده او است كه باعث شده هجمه انتقادات زيادتر از قبل باشد.

وي با اشاره به سابقه هادي دزفولي گفت: آقاي دزفولي پيش از اين كه عنايت در داوري به شهرت برسد، داور بين المللي و ناظر AFC و فيفا بوده است. آيا اين در شان عنايت بود كه با گفتن دزفولي در عهد دقيانوس قضاوت كرده او را مورد آماج حملات خود قرار دهد؟

غياثي داوري هاي فصل جاري را بهتر از سال هاي گذشته خواند و تاكيد كرد: من از طريق تلويزيون بازي هايي كه پخش شده را ديدم. داوري ها خوب بوده و حتي در بعضي موارد با ضريب اشتباه بسيار كم بوده است. مثل قضاوت تركي در بازي استقلال و تراكتورسازي اما ساير بازي ها را چون نديده ام نمي توانم قضاوتي داشته باشم.

اين كارشناس داوري با صحه بر صحبت هاي عزيزي مبني بر اين كه پول زياد نمي تواند سطح داوري ها را ارتقا دهد، يادآور شد: پول زياد داوري را درست نمي كند اما سبب مي شود داور بدون دغدغه خاطر و بدون نياز به شغل دوم با خاطري آسوده قضاوت كند. من هرگز قبول ندارم اشتباهات داوري مغرضانه است. هيچ داوري وقتي به ميدان مي رود براي سوت مغرضانه در زمين نمي دود. مگر اين كه داور از همان سيب هاي گنديده اي باشد كه آقاي سيار گفته بود. البته با توجه به منشور اخلاقي اين سيب هاي گنديده خيلي كمتر شده است.

رئيس اسبق كميته داوران با انتقاد از رفتار و نوع صحبت هاي عنايت اظهار داشت: وقتي عنايت به من كه او را به عنوان داور بين المللي معرفي كردم و اگر چنين كاري در حقش نكرده بودم ايشان هيچ جايگاهي در داوري ايران و دنيا نداشت؛ توهين مي كند ديگر توقع نداشته باشيد به ساير كارشناسان بي احترامي نكند. او اگر مي خواهد وضعيت داوري از اين اوضاع بهتر شود بايد رفتار خود را تغيير دهد.

غياثي خاطرنشان كرد: البته اين مسائل به فدراسيون بازمي گردد. اين رفتارها را مي بينند و كاري نمي كنند. كفاشيان چون دنيا را با ديد مثبت مي بيند و مي خندد باعث شده فوتبال آسيا هم اكنون به ما بخندند.