استیل رمان
دانلود رمان
دانلود رمان استاد اشتباهی pdf از محبوب – ت مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد اشتباهی pdf از محبوب – ت مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان محبوب – ت مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/طنز

خلاصه رمان استاد اشتباهی

داستان دختری فقـیر که از خـونه فرار مـیکنه پسری جوان چه فکری چه نقشـه ای داره براش…؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان نت های هوس مسیحه زادخـو

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان فصل توت pdf از منیر کاظمی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فصل تـوت pdf از منیر کـاظمـی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان  منیر کـاظمـی  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

دختری از جنس آینه ، پاک و صادق . وجودش بستـه به آلات موسیقـی و ذهنش سرشار از نت های زندگی و روحش هم پای آواز ها . زندگی خـود را وابستـه به دوچیز مـی داند ، موسیقـی و تـوت . شروع مسیرش را تـوت های سیاه و سفیـد و ادامه راهش را موسیقـی تعیین مـی کند . این بار که قرار است درخت کهن سال تـه باغ تـوت بدهد سرنوشت او چیست؟جواب را فقط تـوت ها مـی دانند.

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان افسانه pdf از فریده نجفی لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان افسانه pdf از فریـده نجفی لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان فریـده نجفی مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان افسانه

پدرو مادر افسانه از هم جدا شـده اند و هر دو از دواج کرده اند مادرش زنی است که بعد از جداشـدنش

از پدر افسانه چندین بار دیگر ازدواج کرده است محبوبی همسر فعلی که مردی هوس باز است

خـواهر زاده ای به اسم کـامبیز دارد که مادر افسانه اصراردارد افسانه با او ازدواج کند

فسانه به او پاسخ مثبت مـیـدهد و با هم نامزد مـیشوند اما …

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان ضربه نهایی

قسمت اول رمان افسانه

پشتـه پشتـه ابر سیاه، شـهر را در تیرگی و خاموشی فرو مـیبرد هوا سرد بود و زمـینها گل الود و لغزنده سوز سردی از

شکـاف باریک درها به درون مـیخزیـد افسانه ٔ شال پشمـی را بر دوش انداخت و به کنار پنجره رفت هنوز تک تکی

دانه های باران به شیشـه مـیخـورد همانجا ایستاد و نگـاه را به منظرهَ حزن الود آنسوی پنجره سپرد برج خاکستری

کیلیسا در پس پرده ٔ غلیظی از مآهعا، خـوابهای آشفتـه ٔ دوران کودکی را به یادش مـی آورد سر را به شیشـه سرد و

یخزده چسباند دلش بیقرار بود نامه را در دست فشرد :» بایـد امروز پستش کنم!« اندریا را دیـد که چون همـیشـه، آرام

و سبکبال در جهت محوطه حیاط پشتی خانه پیش مـی آیـد فرزند خردسال خـود را در آغوش کشیـد و بوسهای بر

بناگوش نرمش زد : » ارس جان، االن خاله اندریا مـیرسد تـو چند لحظه پیش او بمان تا مامان سر خیابان برود و

برگردد!«

طفل، آرام از آغوشش بیرون خزیـد و مشغول بازی با خرس کوکی خـود شـد خیابان خیس و خالی از تردد بود نگـاهی

به دو طرف انداخت و در جهت شمال به راه افتاد هنوز چند قدمـی پیش نرفتـه بود که اتـوموبیلی….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان میعاد عاشقانه pdf از مریم دالایی

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان مـیعاد عاشقانه pdf از مریم دالایی

با لینک مستقـیم برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

 موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان مـیعاد عاشقانه

سهیل تازه از خارج آمده و در مـیهمانی که به مناسبت ورود او برگزار شـده دختران فامـیل ب

رای تـور کردن او از هم پیشی مـیگیرند .سهیل وقتی لاله را مـیبیند اشک مـیریزد همه

فکر مـیکنند این گریه به خاطر شکستی است که لاله در زندگی با کـامران داشتـه ،

و چون کـامران را سهیل معرفی کرده بود به همـین خاطر ناراحت مـیشن..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان سرمایه دارها عاشق نمـی شوند

دانلود رمان تـوتیای چشمم

دانلود رمان حسابدار زیبا

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان پایتخت pdf از niaz*f.z با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پایتخت pdf از niaz*f.z با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان niaz*f.z مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پایتخت

خلاصه پریناز دختری روستایی که برای درس خـوندن به تـهران مـیاد و

انقدر محو جاذبه های شـهر مـی شـه که اصل خـودش رو

فراموش مـی کنه اونجا زندگیش دست

خـوش تغییراتی مـی شـه که

رمان پیشنهادی:دانلود رمان کیش و مات مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان پایتخت

رو به روی برج بزرگ آزا دی مـی ایستم و با ذوق نفس عمـی قـی

کشیـده و چشم ه ا ی م را به روی ازدحام این شـهر بزرگ باز مـی کنم .

من اینجا هستم، نتیجه دو ماه جنگ اعصاب، بحث و قهر این است که

من، پ ریناز زند، در این نقطه از ایران جایی که همـیشـه آرزو داشتم

در آن زندگی کنم ایستاده ام.

لبخندی از تـه دل مـیزنم، دست هایم را بدون تـوجه به آدم ها و

ماش ی ن ه ایی که در رفت و آمدند به دو طرف باز کرده و زمزمه مـی کنم :

_خب پر ی ناز خانوم ا ی نم تـهران، بر ی م بب ی ن ی م ا ی ن

پ ایتخ ت چه خـوا بی برامون دیـده!
کش و قوسی به بدنم مـی دهم و بر ای اول ی ن تاکسی دست

بلند کرده سوار مـی شوم. بدون ه ی چ حرفی فقط کـاغ ذی

که پریماه با ذوقـی نمایان از پنجره به شلو غی این شـهر پرهیاهو چشم ،

آدرس را رویش نوشتـه به راننده مـی دهم، ت کیه زده به صندلی مـی دوزم .

تـهران شـهر بزر گی است. شـهری پر از ساختمان ها و آدم های مختلف و

متفاوت و این تفاوت هرچقدر جلوتر مـی رو ی م نما ی ان تر

مـی شود خانه ها و ماش ی ن ه ای معمو لی جایشان

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان بازی بی قاعده pdf از SANA.M با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان بازی بی قاعده pdf از SANA.M با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان SANA.M مـیباشـد

موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بازی بی قاعده

واقعیتی تلخ از یک عشق ناکـام پایانی باز از یک زندگیه تلقـینی…

داستان صحنه ی باز نداره!

دختر شرو شیطون نداره!

پسر پولدار و مغرور نداره!

فقط اونایی که یک زندگیه بی عشق رو تجربه کردن بخـونن…

موضوع داستان مناسب افراد زیر هجده سال نیست!

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان آوای نمناک عشق

قسمت اول رمان بازی بی قاعده

خط به خط این دلنوشتـه تقدیم به عاشقـی که به عشقش نرسیـد!

تقدیم به قلبی که شکست… در سکوتـو با فریاد شکست!

لطفا!! از تعصبات(آبرو داری) خانواده ی فرجام! از قانون طلاق چند سال پیش از کتمان

حقـیقت برای حفظ آبرو و غیره! خرده نگیریـد…من فقط بالو پر دادم!! ھمـین…

این داستان رویایی نیست! تلخه…پسر داستانمون ھیکل ورزشکـاریو مازراتیو

عمارت تـوو نیاوران نداره!

دختر داستانمون غرورو شیطنتـو پول نداره!!

واقعیت ھارو درک کنیم من با شناخت کـافی از جنسیت زنو مرد این داستان رو نوشتم!

شناخت کـافی از آدم ھای بی نھایت ساده و احمق!!! بعضی وقتا آدم ھا از سادگی به درجه ی

حماقت مـیرسن!! شناخت کـافی از آدم ھای خائن!! از آدم ھای صبور و با گذشت و

از آدمھای عاشق….

به دیوار تکیه مـیـدمو خیره مـیشم به انتھای خیابون… مـیـدونم سر وقت مـیاد

ھمـیشھ خـوش قول بوده… تـوو کل این سه سالی که شـده ھمه ی زندگیم! و من ھنوزم نمـیـدونم آیا منم

زندگیه اونم یا نه؟؟

فقط مـیتـونم خـوش بین باشم ، وقتی سه ساله با منه و طرف ھیچ دختری نرفتـه یعنی منم

یه جایی تـوو قلبش دارم، وقتی بین دخترای خـوشگل دانشگـاه که ھمچنان دنبالشن، منو انتخاب

کرده! منی که چھره ی معمولی دارم… خب مـیشـه امـیـدوار شـد که منم ھستم تـو زندگیش ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان استاد pdf از ingenio با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان استاد pdf از ingenio با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ingenio مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

چند تا دوست با عقایـد متفاوت ، با دیـدگـاه های متفاوت نسبت به زندگی ، با علایق متفاوت ، زندگی مـی کنن ، عاشق مـیشن ، شکست مـی خـورن تا ثابت کنن زندگی همه جوری جریان داره

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان فراموشم نکن pdf از مریم جعفری لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان فراموشم نکن pdf از مریم جعفری لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/غمـگین

خلاصه رمان فراموشم نکن

داستان بر اساس زندگی پسری هست که خیلی نا امـیـد و غمـگینه و همه چیز رو تموم شـده مـیبینه و

برمـیگرده و خاطرات گذشتـه رو شروع مـیکنه از بچگی تا بزرگسالی پسری که هنگـام تـولد مادرش را از

دست دادهزیرا مادرش با وجود بیماری فشار خـو ن و دیابت به خاطر همسرش که دوست داشت

پسر دار شود این خطر را به جان خریـد تا بعد از به دنیا آوردن سه دختر ؛ پسری بیاورد که به قـیمت

جانش تمام شـددو خـواهرش دم بخت و دیگری ۱۱ ساله بودند و همـیشـه این قضیه را به او گوشزد

مـیکردند که اگر مادرمان زنده بود زندگی بهتری داشتیم بعد از مراسم چهلم ؛ پدرش با اصرار اطرافیان )

اره جونخـودش ( و به خاطر کوچک بودن نوزاد همسری اختیار کرد که به دلیل عقـیم بودن از همسرش

جدا شـده بودو پسرک را همانند فرزند خـود دوست مـیـداشت …..

رمان پیشنهادی:

دانلود رمان عشق نفیس

قسمت اول رمان فراموشم نکن

من از تنهايي ميترسم.نميخـواهم با خـودم خلوت كنم و به گذشتـه هاي بيانديشم.انگـار در تنهايي كسي هست كه مرا بي وقفه

سرزنش ميكند و به من يادآور ميشود كه مسبب همه اين بدبختي ها خـودم هستم.احمقانه است كه كسي با دستـهاي خـودش

تار و پود زندگي اش را ويران كند ولي من آنقدر احمق بودم كه ندانستـه و نسنجيده بناي زندگي ام را ويران كردم و ايستادم

و نابود شـدنش را نگريستم.بعضي ها ميگويند خـوشي زياد از حد سبب اين اشتباهات ميشود و عده اي معتقدند عقل به سن و

سال نيست.گـاهي ممكن است يك بچه ۵ ساله بيشتر از يك پيرمرد ۷۰ ساله بفهمد و اين در مورد من صادق است.اسم كارم

را هيچ چيز نميتـوانم بگذارم غير ….

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان حقیقت تلخ pdf از Maryam23 لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حقـیقت تلخ pdf از Maryam23 لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Maryam23 مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه/معمایی

خلاصه رمان حقـیقت تلخ

داستان از زبون راوی تعریف مـیشـه شخصیتای اصلی ما حوریه و ایلیا هستن

خب حوریه و ایلیا چه ربطی به امـیرحسین دارن؟

حوریه دختر هجده ساله خجالتیه که برای گذروندن دوره  کـارآموزی عکـاسیش با ایلیا و عموی

دوست داشتنیش شاهو همکـاری مـیکنه و از این طریق با ایلیا آشنا مـیشـه

این وسط حقایقـی هست که ازشون بی خبرین این حقایق چی مـیتـونه باشـه؟؟؟چرا تلخن ؟

رمان پیشنهادی:دانلود رمان بن بست منا معیری

قسمت اول رمان حقـیقت تلخ

ﭘﻠﮏ ھﺎی ﭼﺸﻤﺶ ﻟﺮزﯾﺪ آروم ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺎز ﮐﺮد ﻧﻮر ﮐﻤﯽ ﮐﮫ ﺗﻮی اﺗﺎق ﺑﻮد ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ زد

دوﺑﺎره ﭼﺸﻤﺎﺷﻮ ﺑﺴﺖ و ﺑﺎز ﮐﺮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎر اﯾﻦ ﮐﺎر رو ﺗﮑﺮار ﮐﺮد ﺗﺎ ﭼﺸﻤﺎش ﺑﮫ ﻧﻮر ﻋﺎدت ﮐﻨﮫ

اطﺮاﻓﺶ رو ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺗﻮی ﯾﮫ اﺗﺎق ﻧﺎآﺷﻨﺎی ﺳﮫ در ﭼﮭﺎر ﺑﻮد ﯾﮫ اﺗﺎق رﻧﮓ و رو ﺘﺎ ﺧﺎﻟﯽ

ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺧﻮدش اﻧﺪاﺧﺖ ، روی ﯾﮫ ﺗﺨﺖ ﯾﮫ ﻧﻔﺮه ﺑﻮد دﺳﺘﺎش از ِرﻓﺘﮫ ﻧﺴﺒ زﻧﮓ زده

ﺑﺎ طﻨﺎب زﺧﯿﻤﯽ ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ِ طﺮﻓﯿﻦ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﮫ ھﺎی آھﻨﯽ ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺑﺎﺧﺖ در اﺗﺎق

ﺑﺎ ﺻﺪای ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺑﺎز ﺷﺪ ﺷﺎﯾﺪ ھﻢ اوﻧﻘﺪر ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺻﺪای در اﺗﺎق ﺑﮫ ﻧﻈﺮش ﻧﺎھﻨﺠﺎر

ﻣﯿﻮﻣﺪ ﻣﺮدی ﺗﻮی درﮔﺎه در ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ھﺎﻟﮫ ای از ﻧﻮر از ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﺷﺪ

و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽ داد ﺻﻮرﺗﺶ رو ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﭼﻤﺸﺎﺷﻮ رﯾﺰ ﮐﺮد و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺻﻮرت ﻣﺮد رو

ﺑﺒﯿﻨﮫ !!ﻣﺮد ﺟﻠﻮﺗﺮ اوﻣﺪ و در رو ﭘﺸﺖ ﺳﺮش ﺑﺴﺖ ھﺎﻟﮫ ی ﻧﻮر ﻗﻄﻊ ﺷﺪ و ﺻﻮرﺗﺶ ﻣﺸﺨﺺ

ﺷﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮐﺮﯾﮭﯽ روی ﻟﺒﮭﺎش ﺑﻮد ﻧﮕﺎھﺶ رﻧﮓ ﺗﺮس ﮔﺮﻓﺖ ، ﻣﺮد ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﺸﻤﺎی

ﺗﺮﺳﯿﺪه دﺧﺘﺮ ﻗﮭﻘﮭﮫ ی ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ ﺳﺮ داد و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺨﺖ ﺷﺪ دﺳﺘﺶ رو ﺑﮫ طﺮف ﺻﻮرت

رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد ﮐه….

 

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

دانلود رمان نوای شب pdf از سارا سلیمانی با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان نوای شب pdf از سارا سلیمانی با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان سارا سلیمانی مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

 نوا دختره شیطونی که یه شب تـو شـهربازی دلش برای امـیر کسی که چند وقتی باهاش سر جنگ افتاده مـیلرزه و .مانا به ماشین سرعت داد، جوری که ۲۰۶ قرمزش تـو خیابون ها پرواز مـیکرد خداروشکر ترافیکم نبود…

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

موضوعات
درباره سایت
بهترین سایت دانلود رمان بدون شک و تردید دوستان گلم
آخرین نظرات
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " استیل رمان " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.