خرید بازی کامپیوتر آرش: فدراسيون مسبب اين اتفاق بود

دارنده چهار مدال جهاني جودو، گفت: تا به امروز فدراسيون جودو ايران هيچ اقدامي براي حضورم در هلند انجام نداده است.

آرش ميراسماعيلي كه كانديداي حضور در كميته ورزشكاران فدراسيون جهاني جودو است، در گفت وگو با ايپنا، خاطرنشان كرد: فدراسيون جهاني جودو براي تشكيل كميته ورزشكاران خود از فدراسيون جودو كشورهاي مختلف خواست كه نفرات را معرفي كنند.

وي افزود: ورزشكاران بايد براي كانديدا شدن در اين كميته مدال جهاني و المپيكي داشته باشند كه از ايران تنها من اين شرايط را دارم.

ميراسماعليلي خاطرنشان كرد: متاسفانه در حالي كه چند روز تا حضور تيم ايران در مسابقات جهاني هلند نمانده است از سوي فدراسيون هيچ اقدام براي حضورم در اين كشور نشده است و حتي فدراسيون پاسپورتم راهم نگرفته است.

وي گفت: من نمي توانم شخصا براي حضور در هلند و اين انتخابات شركت كنم و اين كار بايد از سوي فدراسيون انجام شود كه تا به امروز هيچ اقدامي صورت نگرفته است.