خرید بازی کامپیوتر حضور سعیدلو تاثیری در طرح وزارت ورزش و جوانان نخواهد داشت

یک عضو فراکسیون ورزش مجلس گفت: با حضور علی سعیدلو در سازمان تربیت بدنی تغییری در برنامه مجلس در اجرای طرح تاسیس وزارت”ورزش و جوانان” ایجاد نخواهد شد.

مقداد نجف نژاد نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب افزود : مجلس در ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان مصمم است چرا که اعتقاد داریم با این ادغام نظام ساختاری سازمان تربیت بدنی و باشگاهداری در ورزش کشور به عنوان پایه و اساس ورزش ساماندهی و متحول خواهد شد.

وی یادآورشد: نزدیک به 143 نماینده مجلس که اکثریت نمایندگان را تشکیل می دهند پیگیر اجرای طرح وزارت ورزش و جوانان هستند و این طرح بطور قطع یکی از برنامه های مجلس در برنامه پنجم توسعه خواهد بود.

نجف نژاد پاسخگو شدن رئیس وزارت ورزش و جوانان در قبال اعتبارات و بودجه های دریافتی را مهمترین علت در اجرای طرح وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد و اظهار داشت: اعتقاد داریم دستگاهها و نهادهای دولتی باید در قبال تشکیلات و اعتباراتی که از دولت دریافت می کنند به مجلس پاسخگو باشند و نمایندگان بتوانند هر زمان که ابهامی در این بخش وجود داشت از وزیر ورزش توضیح بخواهند.

نماینده مردم بابلسر در مجلس با بیان اینکه در سیستم فعلی که رئیس سازمان تربیت بدنی به عنوان معاون رئیس جمهور فعالیت می کند، رئیس سازمان کمتر در قبال نمایندگان پاسخگو می بیند و این رئیس جمهور است که طبق قانون در صورت درخواست یک چهارم نمایندگان به پاسخگویی می پردازد در حالیکه کسانی که در ورزش صاحب مسئولیت هستند باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند نه رئیس جمهور.

رئیس کمیته تخصصی فوتبال فراکسیون ورزش مجلس در پایان گفت: طرح تاسیس وزارت ورزش و جوانان بطور جدی ازسوی مجلس دنبال می شود و اجرای این طرح با تغییر رئیس سازمان متوقف نخواهد شد چرا که اعتقاد داریم این طرح به نفع مجموعه ورزش کشور خواهد بود.