خرید بازی کامپیوتر پينگ پنگ پسرفت داشته است

رئيس اسبق هيات اصفهان گفت: در شرايطي كه ورزش ايران سير صعودي طي مي‌كند، پينگ‌پنگ پسرفت داشته است.

مرتضي نيكوكار در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: علت اينكه بعد از سال ها حاضر شدم كانديداي رياست فدراسيون شوم، به خاطر ديني بود كه به اين رشته داشتم.

وي ادامه داد: هفت سال مسئوليت اصفهان را برعهده داشتم و رئيس كميته مسابقات و داوران بودم و بيشتر رقابت هاي بين المللي را برگزار مي كردم تا اينكه با قرار گرفتن شهنازي در راس فدراسيون با توجه به كادري كه انتخاب شد، ترجيح دادم ديگر نباشم.

نيكوكار خاطرنشان كرد: در ابتدا حتي شهنازي پيشنهاد دبيري و مسئوليت كميته مسابقات و رياست استان اصفهان را مطرح كرد؛ ولي نمي توانستم با گروهي كه در فدراسيون مستقر شده بودند، كار كنم. او در گام اول يكي از اقوام را به عنوان دبير منصوب كرد و كم كم شاهد ايجاد اختلافات زيادي ميان استان هاي مختلف شديم.

وي تاكيد كرد: سرانجام افراد مختلف در پينگ پنگ مرا قانع كردند تا در انتخابات شركت كنم؛ اما متاسفانه اطلاع رساني درستي در اين زمينه صورت نگرفت و بنده نتوانستم در زمان مقرر ثبت نام كنم. برگزاري مجمع فدراسيون در اين مقطع زماني اصلاً درست نبود.

نيكوكار افزود: در شرايطي كه هنوز تكليف رئيس سازمان تربيت بدني مشخص نيست؛ چرا بايد انتخابات پينگ پنگ برگزار شود. نمي دانم چرا شهنازي احساس خطر كرده، او مي توانست صبر كند تا فرد جديد هدايت سازمان را برعهده گرفته و با فراغ بال اين كار را انجام دهد.

وي تصريح كرد: با اين كار نفر بعدي را در عمل انجام شده قرار خواهند داد. بايستي سرپرست موقت در راس فدراسيون قرار مي گرفت تا همه كانديداها بتوانند در شرايطي مساوي در انتخابات شركت كنند.در كل نحوه انتخاب روساي فدراسيون ها درست نيست؛ چرا كه مسئولان هيات ها كه خود از سوي رئيس فدراسيون انتخاب مي شوند دوباره بايد رئيس را گزينش كنند.

نيكوكار با اشاره به اينكه از همان اول نبايد فدراسيون را ترك مي كرده است، گفت: شهنازي در اين مدت نتوانسته موفق عمل كند به ويژه در اين برهه از زمان كه ورزش در حال پيشرفت است، پينگ پنگ پسرفت داشته است. زماني عنوان مي شد كه رئيس فدراسيون نبايد متخصص باشد و اگر بتواند امكانات لازم را تامين كند، كافي است؛ اما شهنازي در اين سال ها اين كار را نيز نكرد.

وي به عملكرد مناسب عالميان در اين روزها اشاره كرد و افزود: همه مي دانند با پدرش در زيرزمين خانه شان تمرين مي كند و فدراسيون كاري نكرده است. اگر در اين سال ها كرسي بين المللي هم به دست آمده با روابط شخصي بوده و اين دليلي براي پيشرفت پينگ پنگ ايران نيست.