خرید بازی کامپیوتر خيلي تغيير كردي آقاي رئيس!

نه؛ اين محمد علي‌آبادي ديگر آن رئيس روزهاي اول سازمان تربيت‌بدني نيست. خيلي تغيير كرده؛ راحت مي‌خندد، به پرسش‌هاي خبرنگاران پاسخ مي‌دهد، حرف‌هاي جديد مي‌زند و حتي صحبت‌هاي گذشته‌اش را به‌نحوي نقض مي‌كند.

به نوشته دنیای فوتبال؛ آن روز كه محمد دادگان، همه فدراسيون، باشگاه‌ها و هيات‌هاي استاني را به سئول كشاند تا ضمن تعريف و تمجيد از فوتبال، علاقه‌اش را به اين رشته ورزشي نشان دهد، شايد تصور نمي‌كرد كه او روزي بايد از اين ورزش برود. او آن روز مثل رئيس‌ها رفتار كرد و دستور داد و موعظه كرد، اما اين دم آخري از برنامه‌محوري و حركت پله‌به پله و توجه دولت گفت؛ روزگار تغيير كرده حتما!

او همان روز در جمع فوتبالي‌ها حرف جالبي زد؛ نگاهي به اعضاي حاضر در جلسه انداخت و با ضرس قاطع اعلام كرد كه اين فوتبال بايد به‌سمت ليگ30 تيمي برود، با حضور همه استان‌ها. همان محمد علي‌آبادي با همان جايگاه ديروز در آخرين روز كاري‌اش اعلام كرد بايد ليگ 16تيمي شود و به‌جاي 3تيم، 4تيم از جدول حذف شود. خيلي تغيير كرده‌اي آقاي رئيس!

ياد آن اظهارنظرها به‌خير؛ ياد آن روزهايي كه علي‌آبادي ادعا داشت 48ساعته سرمربي تيم‌ملي را انتخاب مي‌كند يا با 40درصد توانش مي‌تواند فدراسيون فوتبال را بچرخاند.

روزها خيلي زود از پي هم گذشتند تا محمد علي‌آبادي به‌عنوان مديري «غيرورزشي» بياموزد كه هر حرفي را نبايد در ورزش زد. بايد از بطن ورزش مطلع بود و برنامه‌ريزي كرد. حالا علي سعيدلو در جايگاه قرار مي‌گيرد؛ در همان جاده‌اي كه چهار سال پيش محمد علي‌آبادي قرار داشت.