خرید بازی کامپیوتر فوتسال هم حق پخش می‏خواهد

جلسه هيات رئيسه سازمان ليگ حرفه‌اي فوتسال با حضور رئيس و دبيركل فدراسيون برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه مشترك هيات رئيسه سازمان ليگ حرفه اي فوتسال با حضور كفاشيان-رئيس،نبي-دبيركل، ترابيان-رئيس كميته فوتسال،منصوري،نجاريان،ابرقوئي نژاد و واحدي اعضاي هيات رئيسه و خراطي-دبيركميته فوتسال امروز برگزار شد و اعضا به بررسي موارد مختلفي پرداختند.

نبي؛‌ دبيركل فدراسيون در خصوص برگزاري اين نشست گفت: پس از ارائه گزارش عملكرد سازمان ليگ فوتسال توسط ترابيان و اعضاي هيات رئيسه مقرر شد با توجه به ماده 9 اساسنامه سازمان ليگ حرفه اي فوتسال هرچه سريعتر نسبت به ثبت قانوني سازمان فوق در اداره ثبت شركت ها اقدام شود.

وي ادامه داد: از آنجايي كه منابع مالي در ورزش فوتسال كاملا مشخص شده و كسب منابع نيازمند پيگيري همه جانبه است اين سازمان بايد جلسات مختلفي را با صدا و سيما در خصوص پخش تلويزيوني مسابقات ليگ برتر فوتسال كشور پوشش تلويزيوني و دريافت تسهيلات و حق پخش ،مذاكرات مختلفي را انجام دهد.

نبي افزود: در ادامه جلسه اعضا خواستار برگزاري جلسات مشترك با مديران عامل باشگاههاي ليگ فوتسال كشور و مديران كل تربيت بدني 10 استاني كه داراي سهميه در ليگ برتر فوتسال هستندو همچنين برگزاري نشست با استانداري استان هاي مختلف در خصوص حمايت هرچه بيشتر ليگ حرفه اي فوتسال كشور و حمايت از بخش خصوصي باشگاه هاي خصوصي و حركت سازنده فوتسال كشور شدند.