خرید بازی کامپیوتر تعویق اجلاس خبرگان،تا به بعداز ماه رمضان

اجلاسيه ششم دوره چهارم مجلس خبرگان به دليل آنچه تقارن با ماه رمضان عنوان شده است،به تعويق افتاد.

به گزارش ايلنا جلسه هيات رييسه مجلس خبرگان رهبري صبح چهارشنبه با حضور اعضاء تشكيل شد.
در اين جلسه پس از بحث و بررسي موضوعات مورد نظر، مقرر شد اجلاسيه ششم دوره چهارم مجلس خبرگان رهبري، كه طبق روال جاري مي‌بايست در اوايل شهريور ماه برگزار شود، به علت تقارن اين ماه با ايام ماه مبارك رمضان، با يك ماه تاخير و در اوايل ماه شوال، برگزار شود.