خرید بازی کامپیوتر موضع قشقاوی در قبال اظهارات مقامات مصری

سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات مقامات مصر در واشنگتن در خصوص جمهوری اسلامی ایران گفت: طرح اینگونه اظهارات را بدور از واقعیتهای حاکم بر منطقه ارزیابی می کنیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر حسن قشقاوی افزود: ما نمی دانیم برغم خویشتنداری و حسن نیت مقامات جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مصر برخی اظهارات نسبت به جمهوری اسلامی ایران با چه هدفی مطرح می شود.

سخنگوی وزارت امورخارجه خاطر نشان کرد: ما اینگونه اظهارات را در خدمت منافع ملتها و کشورهای منطقه نمی دانیم و مواضع و سیاست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بنیادین مردم فلسطین را در شرایطی که رژیم صهیونیستی روند صهیونیست سازی سرزمین های ابا و اجدادی فلسطین و دیگر کشورهای منطقه را به طور گستاخانه ای عملی می کند،یک راهبرد افتخارآمیز و موجب مباهات ملتها و کشورهای اسلامی و عربی توصیف می کنیم.