خرید بازی کامپیوتر کاریکاتور: احمدی‏نژاد سر پیج بهارستان

همشهری ماه این شماره خود را به بحث داغ معرفی کابینه دولت دهم و همچنین گمانه زنی ها درباره رای اعتماد آن ها از مجلس اختصاص داده است.