خرید بازی کامپیوتر علیرضا بهشتی و الویری بازداشت شدند

روزنامه سرمایه نوشت: مرتضی الویری شهردار اسبق تهران بازداشت شد. شب گذشته ماموران دادستانی به منزل مرتضی الویری رفته و پس از تفتیش محل، وی را بازداشت کردند.

همچنین سایت موج آزادی خبرداد علیرضا بهشتی توسط ماموران امنیتی و با حکم دادستان جدید تهران بازداشت شد. وی از مشاوران نزدیک میرحسین موسوی و نماینده او در کمیته پیگیری مسائل بازداشت‌شدگان است.