خرید بازی کامپیوتر قیمت‌ سكه‌‌ در بازار تهران

هر قطعه‌ سكه‌ تمام‌ بهار آزادی‌ طرح جدید امروز در بازار تهران 2 میلیون و 322 هزار ریال فروخته‌ شد.

به گزارش شبكه خبر ، قیمت هر قطعه‌ سكه‌ نیم‌ بهار آزادی نیز یك میلیون و 185 هزار ریال بود.

همچنین هر قطعه‌ سكه‌ ربع بهار آزادی 610 هزار ریال فروخته شد‌‌.