خرید بازی کامپیوتر اخطار جدی به دليل پرتاب نارنجك

كميته انضباطي در حكمي به هواداران تيم فوتبال شاهين بوشهر به دليل رفتارهاي نامناسب در جريان مسابقات خانگي اين تيم اخطار جدي داد.

به گزارش فارس، در حالي كه كميته انضباطي به تازگي بابت فحاشي هواداران شاهين بوشهر در بازي اين تيم مقابل تراكتورسازي اين باشگاه را جريمه كرده است، بار ديگر هواداران اين تيم در جريان بازي با ابومسلم علاوه بر هتاكي، پرتاب نارنجك و استفاده از وسايل دودزا را هم به رفتارهاي نامناسب خود اضافه كرده اند.

با توجه به گزارش هاي رسيده به كميته انضباطي، اين كميته در حكمي ديگر اين باشگاه را 5 ميليون تومان جريمه نقدي و به توبيخ كتبي محكوم كرد.

اين اخطار به باشگاه شاهين بوشهر داده شده در صورت تكرار اين موارد هواداران اين تيم از حضور در ورزشگاه محروم مي شوند.

پيش از اين نيز اين باشگاه به دليل فحاشي هوادارانش در بازي با تراكتورسازي به پرداخت يك ميليون تومان جريمه محكوم شده بود.