خرید بازی کامپیوتر انصاري فرد به قولش عمل كرد

بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس تهران مطالبات خود را از باشگاه دريافت كردند.

به گزارش فارس و طبق گفته عباس انصاري فرد، بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس تهران در گروه هاي جداگانه با حضور در باشگاه پرسپوليس و ديدار با مديرعامل بخشي از مطالبات خود را دريافت كردند.

انصاري فرد كه قبل از بازي با ذوب آهن قول پرداخت اين مطالبات را به بازيكنان داده بود به صورت جداگانه نيز با بازيكنان به گفت و گو پرداخت و در باره حساسيت وضعيت پرسپوليس در آينده اين تيم توضيحاتي را به بازيكنان ارائه داد.

قرار است بخش ديگري از مطالبات بازيكنان ظرف چند روز آينده به بازيكنان پرداخت شود.

پرسپوليسي‌هاي هنوز نتوانستند به دليل تغييرات در سازمان تربيت بدني با اسپانسر خود قرار داد نهايي را امضا كنند.

به گفته مسئولان باشگاه، پولي كه بازيكنان داده شد از محل كمك هاي سازمان تربيت بدني و كمك هاي مردمي تامين گرديد.