خرید بازی کامپیوتر گزارش جهاددانشگاهی از فعالیت انتخاباتی فاتح

روابط عمومي جهاد دانشگاهي با ارسال نامه اي به ايرنا اعلام کرد:”براساس مستندات و اطلاعات موجود،اين نهاد مطابق با ضوابط اداري و آموزشي خود موردي را از تخلف آقاي ابوالفضل فاتح در انتخابات مشاهده نکرده است.”

به گزارش ايرنا در نامه روابط عمومي جهاد دانشگاهي که پيرو انتشار برخي اخبار و گزارشها در خصوص حمايت غيرقانوني اين نهاد از اقدامات رييس کميته تبليغات ستاد انتخاباتي ميرحسين موسوي نگاشته شده ، آمده است:”براساس مقررات جهاد دانشگاهي کليه اعضاء مي توانند در زمان غير اداري و يا با استفاده از مرخصي در امور اجتماعي و سياسي مربوط به نظام مقدس مربوط به نظام مقدس جمهوري اسلامي مشارکت نمايند.دکتر فاتح نيز که در حال حاضر از بورسيه تحصيلي جهاد دانشگاهي بهره مي برد ، بر اساس تسهيلات مصرح در مقررات آموزش عالي ، با استفاده از مرخصي تحصيلي به طور موقت فعاليت آموزشي خود را متوقف نموده و با بازگشت به کشور، در فرايند انتخابات و در ستاد يکي از کانديداها فعاليت کرده است.لذا جهاد دانشگاهي تسهيل خاصي را براي ايشان در نظر نگرفته است.اين انصاف نيست که به دليل اختلاف سلايق با افراد ،کارهاي قانوني را زير سوال ببريم.”
روابط عمومي جهاد دانشگاهي در ادامه اين نامه به فعاليت انتخاباتي ساير اعضاء جهاد دانشگاهي اشاره کرده و اعلام کرد:”فعاليت(انتخاباتي)ساير اعضاء(جهاد دانشگاهي) با رعايت کامل قانون صورت گرفته است.”

روابط عمومي جهاد دانشگاهي برخورد اين نهاد با تحرکات انتخاباتي اعضاء خود را منوط به اعلام نظر محاکم قضايي کشور دانست و اظهار داشت:”در صورت اثبات هرگونه تخطي اعضاء از مسير نظام و يا ستيزه جويي در اين راستا در محاکم قضايي کشور عکس العمل هاي شايسته نشان داده خواهد شد.”