خرید بازی کامپیوتر جرقه نيستيم، آتش‏بازی هم نمي کنيم

ليگ برتر نهم براي يک چهره به مثابه فصل شکوفايي بود. از داوود مهابادي مي گوييم، چهره اي که خيلي ها قبل از شروع فصل معتقد بودند وي نمي تواند جانشين مناسبي براي غلامحسين پيرواني باشدو تيم کم بضاعت مقاومت را مثل سالهاي حضور “شاغلام” در ميانه هاي جدول حفظ کند اما همان افراد اکنون که به جدول رده بندي ليگ نگاهي مي اندازند، مهر باطلي بر نظريه هاي خود زده و آينده خوبي را براي مهابادي پيش بيني مي کنند.

داوود مهابادي سرمربي مقاومت سپاسي شيراز به برنا مي گويد: بنده کا رخيلي خاصي انجام نداده ام و در واقع کار ما تازه شروع شده است. 5 هفته از ليگ گذشته و شرايط کنوني ليگ را نمي توان با ثبات دانست. در حقيقت جدول فعلي ليگ جدول واقعي نيست و هفته به هفته شرايط تغيير مي کند. البته نمي توانم خوشحالي خودم از جايگاه فعلي مقاومت را کتمان کنم.

وي در پاسخ به اين پرسش که آيا چنين جايگاهي را براي مقاومت پيش بيني کرده بود گفت: پيش بيني ما اين بود که از 5 مسابقه اول مان در ليگ 8 امتياز بگيريم.

از سرمربي جوان مقاومت مي پرسيم: آيا نگران نيستيد که هدف 17 تيم ديگر ليگ قرار گرفته و موقعيت کنوني خودمان از دست بدهيد؟

مي گويد: کار ما تازه شروع شده است و حريفان بيشتر به ما فکر مي کنند لذا بايد دنبال راهکارهايي باشيم تا به کارمان ثبات ببخشيم.

مي پرسيم: اين جايگاه براي مقاومت فريبنده نيست؟

پاسخ مي دهد: شايد تاحدودي فريبنده باشد.

مهابادي اضافه مي کند: بعيد مي دانم بچه هايم مغرور شوند و جالب آنکه خودشان در گفتگوهايي که با هم دارند مدام به يکديگر مي گويند: هنوز اول راه هستيم و نبايد مغرور شويم.
برخي کارشناسان معتقدند که مقاومت به مثابه جرقه اي مي ماند که در هفته هاي آتي خاموش مي شود.

مهابادي مي گويد: ما داريم فوتبال بازي مي کنيم، آتش بازي نمي کنيم که بگوئيم جرقه هستيم يا …
خطاب به سرمربي مقاومت مي گوييم اگر چند ماه قبل مي گفتند مقاومت سپاسي با سرمربيگري شما در صدر جدول هفته پنجم قرار دارد باور مي کرديد؟

مهابادي پاسخ مي دهد: صادقانه بايد بگويم نه.

طي روزهاي اخير برخي ها، موفقيت مقاومت را با شرايط فصل گذشته ديگر تيم شيرازي يعني برق مقايسه مي کنند.

مهابادي در اين باره مي گويد: اين مسئله هم آزاد دهنده است و هم خوب ،اين موضوع به ما کمک مي کند تا مغرور نشويم و حواسمان جمع باشد. برق شيراز مي تواند آينه عبرت مامحسوب شود.

آيا اولين شکست مقاومت به منزله افت و سقوط اين تيم خواهد بود؟

«ما داريم بازي به بازي جلو مي رويم. فوتبال قابل پيش بيني نيست، يک روز توپ به نفع شما مي چرخد و روز ديگر به ضرر شما. سعي مي کنيم نوسان نداشته باشيم. اين مهمترين دغدغه اين روزهاي من است. بچه هاي ما بي تجربه نيستند و اغلب آنها سابقه چند سال بازي در ليگ برتر را دارند ،ضمنا توقع قهرماني از مقاومت، توقعي بيجا است. ما مي خواهيم در بين نه تيم اول جدول باشيم که فکر مي کنم به اين مهم برسيم.»

فلسفه فوتبال مقاومت پس از غلامحسين پيرواني چه تغييراتي کرده است؟

«ما به لحاظ فوتبالي تغيير کرده ايم، سيستم تيم نيز به طور کامل عوض شده و بچه ها نيز به خوبي در اين سيستم جا افتاده اند؟»

مهابادي با غلامحسين پيرواني در تماس نيست: «به آقا غلام ارادت دارم اما فرصت نشده تا با ايشان تماس بگيرم.»

سرمربي مقاومت سپاسي در انتها به مدعيان قهرماني اشاره مي کند: «چهار تيم را در قواره قهرماني مي دانم؛ استقلال، پرسپوليس، سپاهان و ذوب آهن. البته پيکان را هم تيم خوبي ديده ام. »