خرید بازی کامپیوتر آزادي موقت هفت مسيحي

«اعتماد» نوشت: هفت نفر از بازداشت شدگان مسيحي با سپردن هر کدام دو سند خانه به عنوان وثيقه، به طور موقت آزاد شدند.

مريم رازندي، اشرف اميدي، مهدي محمدي، مبينا لک، نريمان شريفي، شهنام يارمحمدتوسکي و شاهين افرادي هستند که به واسطه تغيير دينشان بازداشت شدند و قرار است طي روزهاي آينده تاريخ دادگاهشان ابلاغ شود.