خرید بازی کامپیوتر ليست نهایی وزراي دولت دهم مشخص شد

يك منبع آگاه اعلام كرد: رئيس جمهور طي نامه‌اي وزراي پيشنهادي خود به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد.

خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس از منابع آگاه كسب اطلاع كرد محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ظهر امروز فهرست گزينه هاي پيشنهادي خود براي حضور در كابينه دهم را به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد.

بر اساس اين فهرست سوسن كشاورز براي تصدي وزارت آموزش و پرورش و حجت الاسلام مصلحي براي تصدي وزارت اطلاعات و سيد محمد حسيني براي تصدي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شده است.

احمدي نژاد، غضنفري را براي تصدي وزارت بازرگاني، تقي پور را براي تصدي وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، سيد مسعود مير كاظمي را براي تصدي وزارت نفت، حميد بهبهاني براي وزارت راه و ترابي و محمد علي آبادي را براي تصدي وزارت نيرو معرفي كرده است.

همچنين در فهرست گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور براي حضور در دولت دهم نام نيكزاد براي تصدي وزارت مسكن و شهر سازي، بور بور براي تصدي وزارت جهاد كشاورزي، سردار وحيدي براي تصدي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، مرضيه وحيد دستجردي براي تصدي وزارت بهداشت و درمان و محمد عباسي براي تصدي وزارت تعاون به چشم مي‌خوردند.

گزينه هاي پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت رفاه صنايع و معادن، امور خارجه، علوم تحقيقات و فن آوري و كشور، فاطمه آجرلو، علي اكبر محرابيان، منوچهر متكي، كامران دانشجو و مصطفي محمد نجار هستند و احمدي نژاد سيد شمس الدين حسيني و عبد الرضا شيخ الاسلامي را براي تصدي وزارتخانه اقتصاد و دارايي و كار و امور اجتماعي معرفي كرده است.

بر اين اساس تنها وزير باقي مانده وزير دادگستري است كه تا اين لحظه 2 گزينه براي آن معرفي شده كه يكي آقاي منتظري و ديگري مرتضي بختياري است كه رئيس جمهور آنها را معرفي مي‌كند.