خرید بازی کامپیوتر در باشگاه پولدار همه با هم رفيقند

نايب رئيس هيات مديره باشگاه پيكان گفت: به فروش تيم فوتبال پيكان تمايل داريم اما قزويني‌ها با اين كار مخالف هستند.

محمد پرورش در گفت و گو با فارس در مورد احتمال كناره گيري كامران صاحب پناه از مديرعاملي باشگاه به دليل اختلاف با وي تصريح كرد: اختلافي با صاحب پناه ندارم. او پدرم نيست كه با ايشان اختلاف داشته باشم. البته در هر باشگاهي سليقه‌ها تفاوت مي‌كند و اختلاف سليقه وجود دارد.

وي ادامه داد: با اين حال در باشگاه پيكان اختلاف سليقه هم نداريم زيرا در اين باشگاه پولي وجود ندارد. من از باشگاه‌هاي ديگر خبر ندارم اما در پيكان پول نداريم و معمولا در باشگاهي كه پول باشد همه با هم رفيق هستند.

نايب رئيس هيات مديره باشگاه در مورد اين كه مگر پيكان بودجه ندارد؛ اظهار داشت: بودجه داريم اما اين بودجه در حال حاضر عملياتي نشده است. هرچند دير و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. واقعيت اين است كه شركت ايران خودرو با مشكلات زيادي روبه رو است. تيم واليبال مي‌خواهد به مسابقات جهاني برود و بايد اردوي تداركاتي در تركيه و يا بلغارستان برايش تدارك ببينيم. مشكلات وجود دارد.

وي در مورد كناره گيري مديرعامل پيكان عنوان كرد: واقعيت اين است كه عزل و نصب‌ها در حيطه وظايف هيات مديره نيست و رئيس ايران خودرو اين كار را انجام مي‌دهد. اين كه مديرعامل بركنار مي‌شود يا نمي‌شود از آن بي خبرم.

پرورش در مورد علت لغو حكم بشكوفه از حضور در هيات مديره باشگاه گفت: ايشان بازنشسته شده است و زماني كه فردي بازنشسته مي‌شود به طور خودكار از هيات مديره كنار گذاشته مي‌شود.

نايب رئيس هيات مديره باشگاه در مورد شايعه فروش تيم فوتبال باشگاه تاكيد كرد: تمايل به فروش تيم داريم اما قزويني‌ها با اين كار مخالفند. آنها مي‌گويند تيم را شما نگه ‌داريد و هزينه‌هايش را بپردازيد اما به نام ما باشد. ما حتي حاضريم اين تيم را به اين استان واگذار كنيم اما آنها مي‌گويند بايد خرج تيم را هم بدهيد.