خرید بازی کامپیوتر باد مخالف بوزد، همبستگي‌ بيشتر مي‌شود

فرانك لمپارد مي‌گويد، محروميت چلسي از خريد بازيكنان تازه مي‌تواند به كمك اين تيم بيايد.

به گزارش ايسنا؛ فدراسيون جهاني فوتبال چند روز پيش باشگاه چلسي را به خاطر تخلف در خريد گائل كاكوتا از لانس از به خدمت گرفتن بازيكنان جديد محروم كرد.

فيفا آبي‌ها را به دليل بي‌توجهي به اساسنامه فيفا با اين جريمه سنگين روبه‌رو كرد. لمپارد يكي از نخستين بازيكناني بود كه نسبت به اين محروميت واكنش نشان داد.

او بر اين باور است كه تيم كنوني به اين ترتيب بيشتر به هم ديگر نزديك خواهد شد و اتحاد ميان بازيكنان تيم افزايش مي‌يابد.

لمپارد به روزنامه انگليسي ميرر گفت: «در دوران فوتبالم براي انگليس و چلسي اتفاق‌هاي زيادي رخ داده است و هر وقت كه ما پشت به باد ايستاده‌ايم، حس همكاري و همبستگي به وجود آمد و اوضاع به اين ترتيب مثبت شد. نبايد اجازه بدهيم كه اين محروميت روي ما تاثيري منفي بگذارد. اين دست ما نيست و از همين رو بايد تلاش كنيم تا بهترين نتيجه را از اين حالت بدست بياوريم.»

لمپارد همچنين درباره سياست‌هاي خريد چلسي و استفاده كردن از استعدادهاي داخلي نيز گفت: «اين وضعيتي عمومني است كه تنها شامل حال چلسي نمي‌شود. ما مي‌خواهيم بازيكنان انگليسي بيشتري را ببينيم كه موفق مي‌شوند. خوشحال بودم كه در آكادمي وستهام حضور داشتم و در آنجا ياد گرفتم تبديل شدن به بازيكني حرفه‌اي به چه معناست. تا زماني كه بازيكنان خوب بازي مي‌كنند، ديگر براي هواداران كنوني اهميتي ندارد كه از كجا مي‌آيند. اما بايد اين را در نظر بگيريم كه ابتدا بهترين بازيكنان انگليسي را پرورش بدهيم. ديدن فرزندان انگليسي در چلسي فوق‌العاده است. با آنها ارتباط دارم و همواره به آنها كمك خواهم كرد.»