خرید بازی کامپیوتر طلایی نیک:رهنمودهای رهبری،نقشه راه دولت

يك نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با اشاره به توصيه‌هاي اخير مقام معظم رهبري به دولت دهم گفت: با به كار بستن دقيق و جامع رهنمودهاي اخير رهبر انقلاب نقشه راه دولت براي موفقيت و پيشبرد كشور ترسيم مي‌شود.

رضا طلايي‌نيك در گفت‌وگو با ايسنا بابيان اين‌كه ” رهبر معظم انقلاب راهبردهاي جامع موفقيت دولت دهم را در رهنمودهاي اخير خود تبيين كردند” ادامه داد: رهنمودهاي شفاف رهبر انقلاب بيانگر ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و آسيب‌هاي احتمالي دولت دهم است.

وي افزود: دولت با اتكا به روش‌هاي اصولي و استعدادهاي دروني خود از يك سو و توسعه رويكردهاي ملي توام با بهره‌گيري از همه فرصت‌ها و ظرفيت‌ها مي‌تواند چهار سال موفقيت‌آميزي را رقم بزند. دولت دهم علاوه بر ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي داخلي و خارجي، متناسب با مقتضيات جاري در بسياري از تحولات كلان كشور، تعيين كننده است؛ بنابراين رهنمودهاي اخير مقام معظم رهبري ناظر بر ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي دولت و نيز مقتضيات پيشرفت و عدالت بود.

وي اظهار كرد : دولت دهم با اتكا به رهنمودهاي دقيق و جامع مقام معظم رهبري از برخي آسيب‌ها و فرصت‌سوزي‌هاي احتمالي مصون خواهد ماند؛ زيرا ايشان با جمع بندي شفاف از عوامل موفقيت دولت دهم، مسير موفقيت‌آميزي را ترسيم كردند و تجربيات دولت نهم و چشم‌انداز ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي حال و آينده در رهنمودهاي رهبر انقلاب به دولت دهم وجود داشت.

اين كارشناس مسايل سياسي هم‌چنين خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد كه مقام معظم رهبري دقيق‌تر و شفاف‌تر از گذشته براي موفقيت دولت رهنمودهاي راهبردي و راهگشا ارايه داده‌اند؛ زيرا دولت دهم با تعامل ساير اركان نظام در چارچوب قانون و به كارگيري پشتوانه مردمي واتخاذ الگوهاي نوين در تحقق پيشرفت و عدالت موفقيت خواهد داشت.

وي تمامي توصيه‌ها و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را با ظرافت و متناظر با عوامل موفقيت و ارتقاء و كارآمدي دولت توصيف كرد و گفت: ناديده گرفتن هر يك از رهنمودهاي شفاف و جامع رهبر انقلاب به منزله ناديده گرفتن بخشي از ظرفيت‌ها، فرصت‌ها و زمينه‌هاي آسيب‌پذيري است.

وي اظهار كرد: مقام معظم رهبري با توجه به واقعيت‌ها و لزوم آرمانگرايي عملگرايانه، رهنمودهاي اخير را اعلام فرمودند و نمي‌توان هيچ يك از اين رهنمودها را در موفقيت دولت و پيشبرد دو هدف راهبردي عدالت و پيشرفت ناديده گرفت.