خرید بازی کامپیوتر آزادی خبرنگار ربوده شده آمریکایی در افغانستان

يك مقام رسمي دولت افغانستان امروز(چهارشنبه) اعلام كرد: خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز كه در افغانستان ربوده شده بود طي عمليات نيروهاي ويژه آزاد شد، اما همكار افغاني وي طي اين عمليات كشته شد.

به گزارش ايسنا،‌ استفن فارل، ايرلندي و سلطان محمد، همكار وي چند روز پيش در استان قندوز مفقود شدند.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، محمد عمر، فرماندار استان قندوز گفت: شب گذشته در عمليات نيروهاي ويژه آ‌مريكا در منطقه چاردرا آنها تصميم گرفتند كه استفن فارل، خبرنگار روزنامه نيويورك تايمز و همكارش را آزاد كنند، اما طي اين عمليات همكار اين خبرنگار توسط شبه نظاميان طالبان كشته شد.

روزنامه نيويورك تايمز نيز در وب سايت خود گزارش داد كه كماندوها خبرنگار اين روزنامه را آزاد كردند. اين در حالي است كه جزييات بيشتري در اين خصوص ارائه نشد.

عبدالرزاق اليعقوبي، رييس پليس استان قندوز نيز گفت كه وي اطلاعاتي در اين رابطه به دست آورده و گروهي را به منطقه براي بررسي اوضاع فرستاده است.

فارل دومين خبرنگار خارجي روزنامه نيويورك تايمز بود كه ظرف كمتر از دو سال ربوده شد.

ديويد رود و يك خبرنگار محلي نوامبر گذشته در خارج از كابل ربوده شدند اما در ماه ژوئن موفق به فرار شدند.

فارل خبرنگار باتجربه روزنامه نيويورك تايمز است كه طي جنگ عراق براي اين روزنامه فعاليت مي‌كرد و پيشتر نيز براي روزنامه تايمز كار مي‌كرد.