خرید بازی کامپیوتر بهره برداري نقش جهان پس از بیست سال!

معاون فني مهندسي اداره‌ي كل تربيت بدني استان اصفهان گفت: ورزشگاه بزرگ فوتبال نقش جهان اصفهان پس از حدود 19سال از شروع ساخت، باوجود وعده مسئولان، امسال هم به بهره‌برداري نمي رسد.

مهدي حجرالاسود در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه اين طرح ملي قراربود مرداد امسال براي ميزباني دومين دوره بازي‌هاي كشورهاي اسلامي به بهره برداري برسد گفت: اين ورزشگاه تاكنون فقط 65 درصد پيشرفت داشته است وبه احتمال زياد خرداد سال آينده به بهره برداري مي رسد.

وي با بيان اينكه امسال براي تكميل ورزشگاه نقش جهان، 85 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است، افزود: براي بهره برداري ازاين ورزشگاه به 100 ميليارد ريال اعتبار ديگر نياز است.

حجرالاسود گفت: در صورت ادامه روندكند تكميل اين طرح با پيمانكار جديدي قرارداد امضا مي شود.

ورزشگاه 75 هزارنفري فوتبال نقش جهان 120 هزار مترمربع وسعت دارد و با توجه به فعاليت دو تيم مطرح ذوب‌آهن اصفهان و فولاد مباركه سپاهان ازقطب هاي فوتبال كشوردراستان اصفهان ازطرح‌هاي مهم ورزشي اين استان به شمار مي‌رود.