خرید بازی کامپیوتر نرم‏افزار کنترل دوپینگ بالاخره به کار افتاد!

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه نمونه گیری هفتگی مبنای علمی برای مبارزه با دوپینگ نیست از نخستین نمونه گیری دوپینگ در فصل جدید مسابقات لیگ برتر خبر داد.

احمد هاشمیان در گفتگو با مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نخستین نمونه گیری ماموران مبازره با دوپینگ در هفته پنجم و از 4 بازیکن لیگ برتر انجام گرفت و این روند را بر اساس الگوی آماری و نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده است، ادامه خواهیم داد.

وی با بیان اینکه نمونه گیری هفتگی از تیم ها و بازیکنان قطعا نمی تواند شیوه حرفه ای در بازدارنگی از دوپینگ باشد، یادآورشد: اینکه کمیته کنترل دوپینگ بخواهد درهر 34 هفته لیگ به نمونه گیری از بازیکنان بپردازد، انتظار دور از ذهنی است و چنین شیوه ای در هیچ یک از کشورهای صاحب فوتبال نیز متداول نیست!

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه مبارزه با پدیده دوپینگ امری دائمی و همیشگی است و در محدوده زمان و مکان نمی گنجد، اظهار داشت: کار کنترل دوپینگ مسابقات لیگ برتر بر اساس نرم افزاری که به همین منظور طراحی شده صورت می گیرد که در آن ویژگی های الگوی آماری زمان، مکان و تعداد نمونه گیری های تصادفی بر اساس این نرم افزاز و دو ویژگی اهمیت و حساسیت مسابقات تعیین می شود.

وی تصریح کرد: این آغاز کار کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال است و تا پایان لیگ کار نمونه گیری از بازیکنان بر اساس محاسبات این کمیته با جدیت ادامه خواهد یافت.