خرید بازی کامپیوتر عدم جمع بندی سه وزارتخانه تا لحظه آخر

مشاور معاون پارلماني و حقوقي رييس‌جمهور خبر داد كه رييس‌جمهور تا قبل از ساعت 16 امروز ـ دچهارشنبه ـ اسامي اعضاي كابينه را طي نامه‌اي به هيات رييسه مجلس اعلام خواهد كرد.

ايرج نديمي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در حال حاضر تكليف بيشتر اعضاي كابينه مشخص است و در مورد وزارت دفاع ،‌دادگستري و وزارت بازرگاني نيز رييس‌جمهور در حال جمع‌بندي است تا گزينه‌ مناسب خود را معرفي كند.

گفتني است در كابينه‌ پيشنهادي حضور سه زن قطعي شده است.