خرید بازی کامپیوتر 20 ميليارد تومان پژوهانه، براي دانشجويان دكترا

معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور از اعطاي پژوهانه رساله به دانشجويان دوره دكتري در قالب برنامه‌اي جامع خبر داد.

به گزارش جام جم، صادق واعظ‌زاده گفت: اين طرح به منظور ارتقاي كيفيت رساله‌هاي دكتري در جهت گسترش نهضت توليد علم و حل علمي مشكلات كشور، تقويت رقابت پذيري بين‌المللي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي ايران و تسهيل حضور و تلاش تمام وقت دانشجويان دكتري در دانشگاه‌ها تنظيم شده است و از آغاز سال تحصيلي جاري اجرا مي‌شود.

واعظ‌زاده افزود: دانشجويان مشمول طرح در صورت حفظ پويايي علمي در حمايت طرح باقي مي‌مانند كه شرط آن رضايت و تاييد مستمر استادان راهنما نسبت به پيشرفت رساله دانشجو است. در عين حال پژوهانه پرداختي به دانشجو بلاعوض است و دانشجو به خاطر دريافت اين كمك، هيچ‌گونه تعهد استخدامي نخواهد سپرد و مي‌تواند به دلخواه خود اين مبلغ را در تامين نيازهاي معيشتي يا پيشبرد تحقيقات رساله‌اش صرف كند.

وي با بيان اين كه احتمالا امسال حدود 200 ميليارد ريال براي اين طرح اختصاص مي‌يابد، اضافه كرد: منابع مالي طرح از محل سرفصل برنامه‌هاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري مندرج در قانون بودجه كل كشور تامين و پرداخت شده و بار جديدي به دولت تحميل نخواهد شد.