خرید بازی کامپیوتر 150 بسته یونجه، مهریه دختر آلمانی!

جوان آلمانی در طرحی ابتكاری محصول مزرعه یونجه پدرش را به عنوان مهریه ازدواج، به همسر آینده اش تقدیم كرد.

به گزارش شبكه خبر به نقل از واحد مركزی خبر، یك جوان 27 ساله آلمانی بنام “ماركوس اشمیت” در ابتكاری جالب، محصول یكساله مزرعه پدرش كه 150 بسته یونجه بود را به عنوان مهریه ازدواج به همسر آینده اش تقدیم كرد.

این جوان آلمانی كه خود در یك كارخانه خودروسازی كار می كند و گاهی در مزرعه به والدین خود كمك می كند، اخیرا در جمع آوری و بسته بندی یونجه به والدین خود كمك كرد و بعد از بسته بندی آن ها با كمك برادرش و با استفاده از دو تراكتور بسته های یونجه را به گونه ای چید كه عبارت آلمانی “آیا با من ازدواج می كنی؟ را نشان می داد و در كنار این عبارت یونجه ای از همسر آینده خود خواستگاری كرد.

این مرد جوان آلمانی گفت: برخی دوستان وی از جمله برادرش پیشتر پیشنهادهای جالبی را به عنوان مهریه ازدواج مطرح كرده اند و این مساله سبب شد كه وی نیز ایده ای جدید را به عنوان مهریه ازدواج با همسر آینده خود مطرح كند و از چهار ماه پیش به این مساله و چگونگی اجرای آن فكر كرده است.

همسر آینده این مرد هم از طرح جالب خواستگارش در ارائه پیشنهادی جدید به عنوان مهریه ابراز خرسندی كرد.