خرید بازی کامپیوتر عزيزي: مينوكده با موافقت شوراي برون مرزي به هلند اعزام شده ‌است

رئيس كميته داوران فدراسيون جودو گفت: وقتي شوراي برون مرزي با سفر كسي موافقت مي كند، يعني هيچ مشكلي وجود نداشته است.

به گزارش فارس، بعد از دعوت محمدرضا مينوكده(داوري كه دو ديدار نماينده رژيم صهيونيستي را در المپيك پكن قضاوت كرد) به مسابقات جهاني هلند از سوي فدراسيون جهاني به گفته سرپرست فدراسيون قرار شد اين مسئله ابتدا در هيات رئيسه مطرح و بعد از ارائه نتايج به سازمان تربيت بدني، آنها نظر نهايي را در اين زمينه اتخاذ كنند.

علي محمد عزيزي در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري فارس اظهار داشت: با توجه به اينكه اعزام هر ورزشكار، داور و مربي به مسابقات بين المللي بايد با موافقت شوراي برون مرزي سازمان تربيت بدني صورت مي گيرد، پس براي اعزام مينوكده به مسابقات جهاني هلند مشكلي وجود نداشته است.
وي ادامه داد: او از سوي فدراسيون جهاني دعوت شده بود و اگر شركت نمي كرد اين سهميه ايران از بين مي رفت و داور ديگري از يك كشور ديگر جايگزين مي شد.

عزيزي درباره پروسه انتخاب داوران براي مسابقات جهاني اظهار داشت: از سوي كميسيون داوران جهان كه 5 نفر هستند تعدادي داور به مسابقات جهاني جوانان دعوت مي شوند و آنهايي كه عملكرد مناسبي داشته باشند به مسابقات جهاني بزرگسالان فراخوانده خواهند شد.

وي افزود: در پيكارهاي جهاني داوران به سه گروه A،B و C تقسيم مي شوند كه دو گروه نخست براي رقابت هاي جهاني آينده و بازي هاي المپيك در نظر گرفته مي شوند و گروه سوم بايد كار خود را از مسابقات جوانان جهان آغاز كنند.

وي با تاكيد بر اينكه بحث رابطه در اين ميان مطرح نيست، تصريح كرد: مينوكده براي بار دوم است كه به مسابقات جهاني دعوت مي شود و در پكن هم قضاوت كرده است؛ البته با توجه به مسئوليتي كه در داوري كوراش آسيا دارد به مسابقات تايلند و ويتنام نيز دعوت شد. من نيز اين مسير را طي كرده ام و سابقه قضاوت در المپيك آتن و دو مسابقه جهاني را دارم.

عزيزي درباره احتمال كسب كرسي هاي بين المللي در بخش داوري جهان و آسيا گفت: تا سال گذشته عضو كميسيون داوري آسيا بودم كه اكنون عربستان جايگزين ايران شده است. در انتخابات بعدي مي توانيم دوباره با معرفي فدراسيون ايران كانديدا شده و در صورت كسب راي لازم در اين بخش عضو شويم.