خرید بازی کامپیوتر وخامت حال عبدالعزيز حكيم

سخنگوي دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران با بيان اينكه “حال سيدعبدالعزيز حكيم رو به وخامت گرائيده است “، گفت: اكنون عبدالعزيز حكيم در بيمارستان تحت نظارت تيم پرشكي قرار دارد.

“ماجد غماس ” در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به وخامت بيماري رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق گفت: با وخامت بيماري (ريوي) عبدالعزيز حكيم، وي ديروز در بيمارستان بستري شد و هم اكنون تحت نظارت پزشكان معالج قرار دارد.

وي افزود: روند بيماري عبدالعزيز حكيم تثبيت شده و بيماري ايشان تحت كنترل پزشكان معالج است و آنان نيز اميدوارند كه حال حكيم بهبود يابد.

سخنگوي دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در ارتباط با سفر عمار حكيم فرزند عبدالعزيز حكيم به تهران نيز گفت: عمار حكيم هر چند وقت يكبار به ايران سفر مي‌كند اما اكنون به دليل بيماري پدرشان خيلي زودتر به تهران سفر كرده است.

ماجد غماس با بيان اينكه پزشكان معالج در تلاش هستند تا بيماري عبدالعزيز حكيم بهبود يابد، گفت: مشخص نيست كه حكيم چه زماني از بيمارستان مرخص شود.

وي در پايان با تائيد وخامت وضعيت جسماني رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق از مردم خواست براي شفاي او دعا كنند.