خرید بازی کامپیوتر شروط متکی برای ادامه حضور حجاج ايراني

اسامه النسوسي سفير عربستان سعودي با منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان ديدار خداحافظي داشت.

به گزارش ايسنا متكي با اشاره به تمايل رهبري دو كشور براي مناسبات خوب بين دو كشور اظهار كرد: تمايل و رغبت رهبري دو كشور برخورداري از مناسبات متين فيمابين است.

وزير امور خارجه كشورمان، با تبيين جايگاه ايران و عربستان گفت: ايران و عربستان دو كشور مهم، بزرگ و تاثيرگذار در منطقه بوده و ما قائليم كه در سطوح دوجانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي، چشم‌انداز و اهداف متنوعي را در مناسبات خويش داريم و البته در برخي موضوعات منطقه‌اي تفاوت نظر و در برخي مسائل اتفاق نظر داريم.

وي با تشريح ضرورت‌هاي جديد براي ارتقاي مناسبات دو كشور خاطرنشان كرد: روابط دو كشور در چهار سال گذشته بايد مورد ارزيابي قرار گيرد و در پرتو رخدادهاي جديد، چشم‌انداز مناسبات را در همه زمينه‌ها با اراده جدي تعقيب نماييم.

وزير امور خارجه كشورمان درباره ادامه حضور حجاج ايراني در عربستان سعودي اظهار كرد: ادامه حضور حجاج و عمره‌گذاران ايراني در عربستان منوط به تجديد نظر در نوع رفتار مقامات سعودي با حجاج كشورمان است.

سفير عربستان سعودي در اين ديدار اظهار كرد: ما از تلاش‌هاي وزارت امور خارجه و دولت جمهوري اسلامي ايران براي مساعدت به سفارت براي انجام وظايف ديپلماتيك قدردان مي‌باشيم و از مردم بزرگ ايران در خلال ماموريت خويش تجربيات خوبي به دست آورده و احترام زيادي براي ايرانيان قائليم.