خرید بازی کامپیوتر در گذشت فرزند تروریست،در حادثه تروریستی

به گزارش و به نقل از روزنامه انگلیسی تلگراف ، پاول مک آلیس ، فرزند جان مک آلیس ، در یک حادثه تروریستی در افغانستان کشته شد.

وزارت دفاع انگلستان اعلام کرد وی بر اثر یک حادثه بمب گزاری کشته شده است . جان مک آلیس یکی از شش تروریستی بود که در سال 1980 سفارت ایران را در انگلستان ، اشغال و 19 نفر از کارمندان آن را به گروگان گرفتند. در نبرد صورت گرفته بین پلیس و گروگان گیران پنج نفر از شش تروریست گروگان گیر ، کشته شدند. اما روز سه شنبه گذشته ، فرزند این تروریست نیز خود قربانی تروریست دیگری به نام طالبان در افغانستان گردید.