خرید بازی کامپیوتر تایید احکام محرومیت دوپینگ فدراسیون فوتبال از سوی فیفا

فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) احکام صادره از سوی کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال را تایید کرد.

به گزارش مهر، براساس این نامه که به امضای رئیس کمیته انضباطی فیفا رسیده است، احکام صادره درخصوص محرومیت دو بازیکن فوتبال و یک عضو تیم پزشکی را تایید کرد.

سعید بیات بازیکن پیشین تیم ابومسلم، رضا نصیری بازیکن تیم کوثر لرستان و حسن تقی پور ازسوی کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال به ترتیب به 1، 2 و 4 سال محرومیت ازحضور در میادین فوتبال محکوم شده اند.

تایید احکام فدراسیون فوتبال از سوی فیفا درحالی صورت می گیرد که برخی از کارشناسان و صاحب نظران داخلی، آئین نامه ملی مبارزه با دوپینگ و فعالیت های جاری در امر مبارزه با دوپینگ را به دلیل مغایرت با قوانین فیفا مورد انتقاد قرار بودند.

واحد کنترل دوپینگ فیفا از سال 2009 تشکیل و کلیه فعالیت های مبارزه با دوپینگ را در سطح فدراسیون های ملی زیر نظر دارد.