خرید بازی کامپیوتر مجمع انتخابات فدراسیون کبدی لغو شد

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون کبدی که قرار بود فردا سه شنبه برگزار شود به دلایل نامعلومی از سوی سازمان تربیت بدنی لغو شد.

به گزارش مهر، طبق برنامه قبلی انتخابات فدراسیون کبدی قرار بود فردا سه شنبه به ریاست کیومرث هاشمی معاون سازمان و رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی در محل دفتر امورمشترک برگزار شود که این مجمع عصر امروز ازسوی سازمان تربیت بدنی لغو و به زمان نامعلومی موکول شد.

محمدرضا مقصودلو رئیس فعلی فدراسیون کبدی و خلیل تجری برای پست ریاست فدراسیون کبدی با یکدیگر رقابت داشتند.